Gå direkte til indholdet

Hvad menes der med udtrykket frelse?

Hvad menes der med udtrykket frelse?

Hvad Bibelen siger

 Udtrykket “frelse” eller “redning” bruges undertiden af Bibelens skribenter til at gengive den tanke at en bliver reddet fra fare eller ødelæggelse. (2 Mosebog 14:13, 14; Apostelgerninger 27:20) Ofte sigter dette udtryk og verbet “at frelse” dog til udfrielse fra synd. (Mattæus 1:21) Eftersom synden er årsag til døden, har de der er frelst fra deres synd, håb om at leve evigt. – Johannes 3:16, 17. a

Hvad er vejen til frelse?

 For at blive frelst må man tro på Jesus og vise denne tro ved at adlyde hans bud. – Apostelgerninger 4:10, 12; Romerne 10:9, 10; Hebræerne 5:9.

 Bibelen siger at man må have gerninger, eller handle i lydighed, for at vise at ens tro er levende. (Jakob 2:24, 26) Det betyder dog ikke at man kan gøre sig fortjent til at blive frelst. Frelsen er ‘en gave fra Gud’ baseret på hans “ufortjente godhed”, eller “nåde”, som der står i den danske autoriserede oversættelse. – Efeserne 2:8, 9.

Kan man gå glip af frelsen?

 Ja. Ligesom en der er blevet reddet fra at drukne, igen kan falde eller springe i vandet, kan en der er blevet frelst fra synd, men som ikke forbliver trofast, gå glip af frelsen. Det er grunden til at Bibelen tilskynder kristne der har taget imod frelsen, ‘til at kæmpe en hård kamp for troen’. (Judas 3) Den advarer også dem der er blevet frelst, om at ‘blive ved med at arbejde på deres egen frelse med frygt og bæven’. – Filipperne 2:12.

Hvem er Frelseren – Gud eller Jesus?

 Bibelen identificerer Gud som den primære kilde til frelse og omtaler ham ofte som “Frelser”. (1 Samuel 10:19; Esajas 43:11; Titus 2:10; Judas 25) Derudover brugte Gud også forskellige mænd i fortiden til at udfri nationen Israel, og Bibelen omtaler dem som “frelsere”. (Nehemias 9:27; Dommerne 3:9, 15; 2 Kongebog 13:5) b Og eftersom det er gennem Jesus Kristus’ offer at Gud har gjort det muligt for os at blive frelst, omtaler Bibelen Jesus som “Frelser”. – Apostelgerninger 5:31; Titus 1:4. c

Vil alle blive frelst?

 Nej. Ikke alle vil blive frelst. (2 Thessaloniker 1:9) Da Jesus blev spurgt: “Er de der frelses kun få?” svarede han: “Kæmp energisk for at komme ind gennem den snævre dør, for mange, siger jeg jer, vil søge at komme ind, men vil ikke være i stand til det.” – Lukas 13:23, 24.

Misforståelser om universel frelse

 Misforståelse: Af 1 Korinther 15:22 fremgår det at der er tale om universel frelse, idet der står at ‘alle vil blive gjort levende i Messias’.

 Faktum: Af den sammenhæng hvori dette vers forekommer, kan man se at der er tale om opstandelsen. (1 Korinther 15:12, 13, 20, 21, 35) Så sætningen ‘alle vil blive gjort levende i Messias’ betyder ganske enkelt at alle der bliver oprejst, vil modtage denne velsignelse gennem Jesus Kristus. – Johannes 11:25.

 Misforståelse: I Titus 2:11 er der tale om universel frelse, for der siges at “Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker”. – Den danske autoriserede oversættelse.

 Faktum: Det græske ord der er oversat med “alle” i dette vers, kan også betyde “alle slags”. d Den korrekte forståelse af Titus 2:11 er at Gud gør det muligt for alle slags mennesker at blive frelst, deriblandt folk “af alle nationer og stammer og folk og tungemål”. – Åbenbaringen 7:9, 10.

 Misforståelse: I 2 Peter 3:9 tales der om universel frelse, for der står at Gud “ikke ønsker at nogen skal lide undergang”.

 Faktum: Gud ønsker at folk skal blive frelst, men han tvinger ingen til at acceptere hans foranstaltning til frelse. Guds ‘domsdag’ vil indbefatte at ‘ugudelige mennesker’ bliver tilintetgjort. – 2 Peter 3:7.

a Bibelen omtaler et menneske som “frelst” selvom dets egentlige frelse fra synd og død endnu ligger ude i fremtiden. – Efeserne 2:5; Romerne 13:11.

b I de vers der er henvist til, bruger nogle oversættelser udtryk som for eksempel “befriere”, “ledere” og “redningsmænd” i stedet for frelsere. I den originale hebraiske tekst i Bibelen er det ord der er anvendt om disse jordiske frelsere, imidlertid det samme som andre steder er benyttet om Jehova Gud som Frelser. – Salme 7:10.

c Navnet Jesus kommer af det hebraiske navn Jehōsjuʹa‛, der betyder “Jehova er frelse”.

d Se Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Det samme græske ord forekommer i Mattæus 5:11, hvor Jesus nævner at folk ville sige “alle slags” onde ting om hans disciple. – International Standard Version.