Gå direkte til indholdet

Hvad er opstandelsen?

Hvad Bibelen siger

Det ord der i Bibelen er oversat med “opstandelse”, kommer fra det græske ord anaʹstasis, der betyder “opståen” eller “oprejsning”. Et menneske der får en opstandelse, bliver oprejst fra døden og får livet igen som den person han var før. – 1 Korinther 15:12, 13.

Ordet “opstandelse” forekommer ikke i De Hebraiske Skrifter, ofte kaldet Det Gamle Testamente. Men læren om opstandelsen bliver omtalt i De Hebraiske Skrifter, for eksempel hos profeten Hoseas gennem hvem Gud lovede: “Af Sheols vold vil jeg løskøbe dem, fra døden vil jeg genløse dem.” – Hoseas 13:14; Job 14:13-15; Esajas 26:19; Daniel 12:2, 13.

Hvor skal de opstandne leve? Nogle bliver oprejst til liv i himlen for at herske som konger sammen med Kristus. (2 Korinther 5:1; Åbenbaringen 5:9, 10) Bibelen kalder dette “den første opstandelse” og “den tidlige opstandelse”, og begge udtryk indikerer at der følger en anden opstandelse efter. (Åbenbaringen 20:6; Filipperne 3:11) Denne senere opstandelse vil være til liv på jorden, som størstedelen af dem der bliver bragt tilbage til livet, vil kunne glæde sig over. – Salme 37:29.

Hvordan bliver folk oprejst? Gud giver Jesus magt til at oprejse de døde. (Johannes 11:25) Jesus vil oprejse “alle de der er i mindegravene”, hver med sin unikke identitet, personlighed og hukommelse. (Johannes 5:28, 29) De der bliver oprejst til himlen, får et åndeligt legeme, mens de der bliver oprejst til liv på jorden, får et sundt fysisk legeme, bliver fuldstændig sunde og raske. – Esajas 33:24; 35:5, 6; 1 Korinther 15:42-44, 50.

Hvem vil blive oprejst? Bibelen siger at “der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige”. (Apostelgerninger 24:15) De retfærdige indbefatter trofaste mænd og kvinder som Noa, Sara og Abraham. (1 Mosebog 6:9; Hebræerne 11:11; Jakob 2:21) De uretfærdige indbefatter dem der ikke levede op til Guds normer fordi de ikke havde mulighed for at lære dem at kende og følge dem.

Men de uforbederligt onde vil ikke blive oprejst. Når de dør, vil de blive udslettet for evigt uden noget håb om at vende tilbage til livet. – Mattæus 23:33; Hebræerne 10:26, 27.

Hvornår vil opstandelsen finde sted? Bibelen har forudsagt at opstandelsen til himlen ville finde sted under Kristus’ nærværelse, som begyndte i 1914. (1 Korinther 15:21-23) Opstandelsen til liv på jorden vil ske under Jesus Kristus’ tusindårsrige, hvor jorden vil blive omdannet til et paradis. – Lukas 23:43; Åbenbaringen 20:6, 12, 13.

Hvorfor er det fornuftigt at tro på opstandelsen? Bibelen indeholder detaljerede beretninger om ni opstandelser, alle bekræftet af øjenvidner. (1 Kongebog 17:17-24; 2 Kongebog 4:32-37; 13:20, 21; Lukas 7:11-17; 8:40-56; Johannes 11:38-44; Apostelgerninger 9:36-42; 20:7-12; 1 Korinther 15:3-6) At Jesus oprejste Lazarus er særlig bemærkelsesværdigt, for Lazarus havde været død i fire dage og Jesus udførte miraklet foran en menneskemængde. (Johannes 11:39, 42) Selv Jesus’ modstandere kunne ikke benægte kendsgerningerne, så i stedet for prøvede de at dræbe både Jesus og Lazarus. – Johannes 11:47, 53; 12:9-11.

Bibelen viser at Gud både kan og vil bringe de døde tilbage til livet. I sin ubegrænsede hukommelse har han alle detaljer om hver enkelt person som han vil oprejse ved hjælp af sin almægtige kraft. (Job 37:23; Mattæus 10:30; Lukas 20:37, 38) Gud er i stand til at bringe de døde tilbage til livet, og han ønsker at gøre det! Når Bibelen beskriver den kommende opstandelse, siger den om Gud: “Du vil længes efter dine hænders værk.” – Job 14:15.

Misforståelser om opstandelsen

Myte: Opstandelsen er en genforening af sjælen og legemet.

Faktum: Bibelen lærer at sjælen er hele mennesket, ikke en eller anden del der overlever døden. (1 Mosebog 2:7, fodnote; Ezekiel 18:4) En person der bliver oprejst, bliver altså ikke genforenet med sin sjæl; han bliver genskabt som en levende sjæl.

Myte: Nogle mennesker bliver oprejst og derefter udslettet med det samme.

Faktum: Bibelen siger at “de som har øvet det der er slet”, vil få “en dommens opstandelse”. (Johannes 5:29) Men denne dom vil være baseret på hvad de gør efter at de er blevet oprejst, ikke før. Jesus sagde: “De døde skal høre Guds søns røst, og de der giver agt, skal leve.” (Johannes 5:25) De der “giver agt” på, eller adlyder, de ting de lærer efter at de er blevet oprejst, vil få deres navne indskrevet i “livets skriftrulle”. – Åbenbaringen 20:12, 13.

Myte: Når man bliver oprejst, vil man få præcis det legeme man havde før man døde.

Faktum: Når man dør, bliver legemet jo nedbrudt og går i opløsning. – Prædikeren 3:19, 20.