Gå direkte til indholdet

Hvad er helvede? Er det et sted med evig pine?

Hvad Bibelen siger

Nogle, især ældre, bibeloversættelser har brugt ordet “helvede” de steder hvor grundteksten har enten det hebraiske ord “Sheol” eller det græske ord “Hades”. De to ord henviser egentlig bare til selve døden, eller hele menneskehedens grav – den tilstand hvor man ikke længere har nogen bevidsthed. (Salme 16:10; Apostelgerninger 2:27) Mange tror at der findes et brændende helvede som vist på det religiøse billede i denne artikel. Men Bibelen lærer noget andet.

  1. De døde er uden bevidsthed og kan derfor ikke føle smerte. “Der er hverken virksomhed eller planlægning eller kundskab eller visdom i Sheol.” – Prædikeren 9:10.

  2. Også gode mennesker kommer der. Trofaste mænd som Jakob og Job forventede at komme til det sted som visse bibeloversættelser kalder helvede, men som andre kalder dødsriget. – 1 Mosebog 37:35; Job 14:13.

  3. Straffen for synd er død, ikke pine i et brændende helvede. “Den der er død er blevet frikendt fra sin synd.” – Romerne 6:7.

  4. Evig pine ville krænke Guds retfærdighed. (5 Mosebog 32:4) Da det første menneske, Adam, syndede, fortalte Gud ham at straffen ville være at han ganske enkelt ville ophøre med at eksistere: “Støv er du, og til støv vil du vende tilbage.” (1 Mosebog 3:19) Gud ville have løjet hvis han i virkeligheden sendte Adam i et brændende helvede.

  5. Gud ikke så meget som overvejer evig pine. Tanken om at Gud ville straffe mennesker i et brændende helvede, er i modstrid med det Bibelen lærer om at “Gud er kærlighed.” – 1 Johannes 4:8; Jeremias 7:31.