Hvad Bibelen siger

Engle er skabninger hvis magt og evner overstiger menneskenes. (2 Peter 2:11) De lever i himlen, eller i de åndelige regioner, en tilværelse på et plan der er højere end det fysiske univers. (1 Kongebog 8:27; Johannes 6:38) Derfor omtales de også som ånder. – 1 Kongebog 22:21; Salme 18:10.

Hvor kommer englene fra?

Gud skabte englene gennem Jesus, som ifølge Bibelen er “al skabnings førstefødte”. Bibelen beskriver hvordan Gud gjorde brug af Jesus i forbindelse med skabelsen. Den siger: “Ved hjælp af ham er alt andet blevet skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige”, deriblandt englene. (Kolossenserne 1:13-17) Englene gifter sig ikke og får ikke afkom. (Markus 12:25) Derimod blev hver af disse ‘gudssønner’ skabt individuelt. – Job 1:6.

Englene blev skabt i den fjerne fortid, før jorden eksisterede. Da Gud skabte jorden, brød englene “ud i hyldestråb”. – Job 38:4-7.

Hvor mange engle er der?

Bibelen angiver ikke nøjagtigt hvor mange der er, men den viser at der er umådeligt mange. I et syn apostlen Johannes fik, så han eksempelvis et glimt af flere hundrede millioner engle. – Åbenbaringen 5:11, fodnote.

Har englene hver sit navn og hver sin personlighed?

Ja. Bibelen oplyser dog kun navnene på to engle: Mikael og Gabriel. (Daniel 12:1; Lukas 1:26) * Andre engle indrømmede at de havde navne, men de fortalte ikke hvad de hed. – 1 Mosebog 32:29; Dommerne 13:17, 18.

Engle har individuelle personligheder. De kan tale med hinanden. (1 Korinther 13:1) De har tænkeevne og kan lovsynge og prise Gud. (Lukas 2:13, 14) Og de har frihed til at vælge mellem ret og uret, som det fremgår af at nogle af dem syndede ved at slutte sig til Satan Djævelen i hans oprør mod Gud. – Mattæus 25:41; 2 Peter 2:4.

Er der en særlig rangorden blandt englene?

Ja. Den øverste engel både i magt og myndighed er ærkeenglen Mikael. (Judas 9; Åbenbaringen 12:7) Seraferne er engle med høj rang som er posteret rundt om Jehovas trone. (Esajas 6:2, 6) Keruberne er engle af en anden høj rang der har særlige opgaver. For eksempel var det keruber der vogtede indgangen til Edens Have efter at Adam og Eva var blevet drevet ud derfra. – 1 Mosebog 3:23, 24.

Hjælper engle mennesker?

Ja. Gud bruger sine trofaste engle til at hjælpe folk i dag.

Har vi hver især en skytsengel?

Englene er opmærksomme på Guds tjeneres åndelige velfærd, men det betyder ikke nødvendigvis at Gud har givet hver kristen en personlig skytsengel. * (Mattæus 18:10) Englene beskytter ikke Guds tjenere mod enhver prøvelse eller fristelse. Bibelen viser at Gud ofte vil “skabe en udvej” fra en prøvelse ved at give et menneske den visdom og styrke der skal til for at holde ud. – 1 Korinther 10:12, 13; Jakob 1:2-5.

Fejlagtige opfattelser af engle

Fejlagtig opfattelse: Alle engle er gode.

Faktum: Bibelen omtaler “ondskabens åndemagter” og “de engle som havde syndet”. (Efeserne 6:12; 2 Peter 2:4) Disse onde engle er dæmoner, som fulgte Satan i hans oprør mod Gud.

Fejlagtig opfattelse: Engle er udødelige.

Faktum: Onde engle, deriblandt Satan Djævelen, vil blive tilintetgjort. – Judas 6.

Fejlagtig opfattelse: Folk bliver engle når de dør.

Faktum: Engle er skabninger som Gud direkte har skabt, ikke mennesker der er oprejst til himlen. (Kolossenserne 1:16) De der bliver oprejst til liv i himlen, får det udødelige livs gave, som Gud skænker dem. (1 Korinther 15:53, 54) De har en højere rang end englene. – 1 Korinther 6:3.

Fejlagtig opfattelse: Engle er til for at tjene mennesker.

Faktum: Engle adlyder Guds befalinger, ikke vores. (Salme 103:20, 21) Selv Jesus erkendte at det var Gud, ikke engle, han skulle bede om hjælp. – Mattæus 26:53.

Fejlagtig opfattelse: Vi kan bede til engle om hjælp.

Faktum: Bøn til Gud er en del af vores tilbedelse, og det er kun Jehova Gud vi skal tilbede. (Åbenbaringen 19:10) Vi bør kun bede til Gud, gennem Kristus. – Johannes 14:6.

^ par. 10 Nogle bibeloversættelser bruger udtrykket “Lucifer” i Esajas 14:12, som nogle mener er navnet på den engel der blev Satan Djævelen. Men det hebraiske ord der er brugt her, betyder “du lysende”. Sammenhængen viser at dette udtryk ikke sigter til Satan, men til det babyloniske dynasti, som Gud ville ydmyge for dets pralende indstilling. (Esajas 14:4, 13-20) Dette udtryk blev brugt for at håne det babylonske dynasti efter at det var blevet omstyrtet.

^ par. 21 Nogle mener at beretningen om Peters udfrielse fra fængslet indikerer at Peter havde en personlig skytsengel. (Apostelgerninger 12:6-16) Men da disciplene brugte udtrykket “[Peters] engel”, har de måske fejlagtigt antaget at det var et himmelsk sendebud som repræsenterede Peter, og ikke Peter selv, der stod ved døren.