Gå direkte til indholdet

Hvad er sjælen?

Hvad er sjælen?

Hvad Bibelen siger

 Ordet “sjæl” i Bibelen er en oversættelse af det hebraiske ord næʹfæsj og det græske ord psychēʹ. Det hebraiske ord betyder bogstaveligt “en skabning der ånder”, og det græske ord betyder “et levende væsen”. a Sjælen er derfor hele individet, ikke noget indeni der overlever legemets død. Hvordan viser Bibelen at menneskesjælen er hele personen?

Adam fik ikke en sjæl – han “blev en levende sjæl”

  •   Om dengang Jehova Gud skabte det første menneske, Adam, siger Bibelen at “Mennesket blev til en levende Sjæl”. (1 Mosebog 2:7, Lindberg) Adam fik ikke en sjæl – han blev en levende sjæl, eller person.

  •   Bibelen siger at sjælen kan arbejde, længes efter mad, spise, adlyde love og røre ved et lig. (3 Mosebog 5:2; 7:20; 23:30; 5 Mosebog 12:20; Romerne 13:1) Disse ting involverer hele personen.

Er sjælen udødelig?

 Nej, sjælen kan dø. Mange bibelvers omtaler sjælen som dødelig. Her er nogle eksempler:

“Sjæl” kan betyde “liv”

 Bibelen bruger også ordet “sjæl” som et synonym for “liv”. I Job 33:22, for eksempel, bruges det hebraiske ord for “sjæl” (næʹfæsj) parallelt med “liv”. Bibelen viser at en persons sjæl, eller liv, kan udsættes for fare eller mistes. – 2 Mosebog 4:19; Dommerne 9:17; Filipperne 2:30.

 Denne brug af ordet for “sjæl” hjælper os til at forstå vers hvor der siges om sjælen at den “var ved at gå ud” eller “gik bort”. (1 Mosebog 35:18; A.A. Wolff) Dette udtryk indikerer at personens liv ebber ud. Den danske autoriserede oversættelse gengiver udtrykket i Første Mosebog 35:18 med “udåndede”.

Hvor kommer troen på en udødelig sjæl fra?

 Kristne trosretninger der tror på en udødelig sjæl, har ikke fået denne lære fra Bibelen men fra græsk filosofi. I Encyclopædia Britannica står der: “Når Bibelen taler om sjælen, hentydes der til åndedrættet, og der opstilles ikke noget skel mellem en æterisk sjæl og et fysisk legeme. Kristne begreber om en tvedeling af krop og sjæl stammer fra de gamle grækere.”

 Gud tolererer ikke at man blander hans lære med menneskers filosofier, såsom troen på en udødelig sjæl. Bibelen advarer: “Pas på: måske vil der være nogen som vil føre jer bort som sit bytte ved den filosofi og det tomme bedrag der er i overensstemmelse med menneskers overlevering.” – Kolossenserne 2:8.

a Se The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, side 659, og Lexicon in Veteris Testamenti Libros, side 627. Mange bibeloversættelser gengiver ordene næʹfæsj og psychēʹ forskelligt alt efter sammenhængen og benytter ord som “sjæl”, “liv”, “person”, “væsen” eller “legeme”.