Gå direkte til indholdet

Hvad er dåb?

Hvad er dåb?

Hvad Bibelen siger

 At blive døbt vil sige at hele ens krop kommer ned under vandet. a Bibelen omtaler dåb adskillige gange. (Apostlenes Gerninger 2:41) En af gangene var det Jesus, der blev døbt i Jordanfloden. (Matthæus 3:13, 16) Flere år senere blev en etiopisk mand døbt i “noget vand” i nærheden af den vej han fulgte på sin rejse. – Apostlenes Gerninger 8:36-40.

 Jesus sagde at det er nødvendigt at blive døbt for at man kan være en af hans disciple. (Matthæus 28:19, 20) Apostlen Peter omtalte samme tanke ved en senere lejlighed. – 1. Peter 3:21.

Oversigt over artiklen

 Hvad indebærer det at blive døbt?

 Dåb er en symbolsk handling hvor man offentligt giver udtryk for at man har angret sine synder og lovet Gud at man vil bruge sit liv på at gøre hans vilje. Det vil sige at man, uanset hvad der sker, vil følge det Gud og Jesus siger, på alle livets områder. Når man bliver døbt, vælger man at leve på den måde Bibelen siger kan føre til evigt liv.

 Det at blive døbt er et passende symbol på de forandringer man har gjort i sit liv. Hvorfor? Bibelen sammenligner dåben med det at blive begravet. (Romerne 6:4; Kolossenserne 2:12) Når man kommer under vandet, lægger man i overført betydning sin gamle måde at leve på, bag sig. Man har så at sige begravet den. Når man kommer op af vandet, begynder man så på et nyt liv som en kristen der har viet sit liv til Gud.

 Hvad siger Bibelen om barnedåb?

 Ordet “barnedåb” findes ikke i Bibelen. b Og der findes heller ikke beretninger i Bibelen om at spædbørn blev døbt.

 Barnedåb er ikke i harmoni med det Bibelen lærer. Den siger at hvis man gerne vil døbes, skal man opfylde nogle krav. For eksempel skal man have et basalt kendskab til det der står i Bibelen, og leve efter det. Man skal have angret, eller fortrudt, sine synder. Og man skal i en bøn til Gud love at man vil tjene ham så længe man lever. (Apostlenes Gerninger 2:38, 41; 8:12) Et spædbarn er ikke i stand til at gøre nogen af de ting.

 Hvad vil det sige at blive døbt i Farens, Sønnens og den hellige ånds navn?

 Jesus sagde til dem der fulgte ham: “Gør folk fra alle nationer til mine disciple – døb dem i Farens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem at holde alt hvad jeg har befalet jer.” (Matthæus 28:19, 20) Når man bliver døbt “i Farens og Sønnens og den hellige ånds navn”, betyder det at man anerkender Farens og Sønnens myndighed og Guds hellige ånds betydning. Det kan forklares med et eksempel. Apostlen Peter sagde til en mand som havde været lam hele sit liv: “I nazaræeren Jesus Kristus’ navn, gå!” (Apostlenes Gerninger 3:6) Det er tydeligt at Peter med de ord anerkendte den myndighed Jesus har, og gav ham æren for at manden mirakuløst blev helbredt.

  •   “Faren” er Jehova c Gud. Han er vores Skaber, Livgiver og Almægtige Gud, og derfor har han myndighed over alle andre. – 1. Mosebog 17:1; Åbenbaringen 4:11.

  •   “Sønnen” er Jesus Kristus, der gav sit liv for os. (Romerne 6:23) Vi kan kun få evigt liv hvis vi forstår og anerkender den rolle Jesus har i at Guds hensigt med jorden og os mennesker kan blive gennemført. – Johannes 14:6; 20:31; Apostlenes Gerninger 4:8-12.

  •   “Den hellige ånd” er Guds stærke, dynamiske kraft. d Gud har brugt sin hellige ånd til at skabe universet og alt liv, til at overbringe budskaber til sine profeter og andre og til at give dem styrke til at gøre hans vilje. (1. Mosebog 1:2; Job 33:4; Romerne 15:18, 19) Gud brugte også sin hellige ånd til at overføre sine tanker til de mænd der nedskrev Bibelen. – 2. Peter 1:21.

 Er det forkert at blive døbt flere gange?

 Det er ikke ualmindeligt at folk konverterer. Men hvad nu hvis de blev døbt i den kirke de tidligere tilhørte? Ville det så være forkert at blive døbt igen? Det mener nogle ud fra det der står i Efeserne 4:5: “Der er én Herre, én tro, én dåb.” Men det der står i verset, udelukker ikke at man kan blive døbt igen. Hvordan kan vi sige det?

 Sammenhængen. Sammenhængen som Efeserne 4:5 forekommer i, viser at apostlen Paulus understregede hvor vigtigt det var at sande kristne var forenede i den samme tro. (Efeserne 4:1-3, 16) For at det kunne lade sig gøre, var det afgørende at de fulgte den samme Herre, Jesus Kristus, havde samme tro, eller forståelse af hvad Bibelen siger, og fulgte det Bibelen siger om dåb.

 Apostlen Paulus opfordrede nogle der allerede var blevet døbt, til at blive døbt igen. Det gjorde han fordi de i første omgang var blevet døbt uden at have en klar forståelse af hvad det vil sige at være kristen. – Apostlenes Gerninger 19:1-5.

 Det rigtige grundlag for dåb. For at en dåb kan blive betragtet som gyldig af Gud, skal den der bliver døbt, have sat sig ind i Bibelens sandheder. (1. Timotheus 2:3, 4) Hvis en person bliver døbt på baggrund af lærepunkter der er i modstrid med Bibelen, vil dåben ikke være gyldig i Guds øjne. (Johannes 4:23, 24) Personen har måske gode motiver, men hans dåb er ikke baseret på “nøjagtig kundskab”. (Romerne 10:2) For at få Guds godkendelse må han undersøge hvad Bibelen virkelig siger, leve efter det han lærer, bede en bøn hvor han lover Gud at tjene ham hele sit liv, og blive døbt igen. I sådan et tilfælde vil det ikke være forkert at blive døbt igen. Faktisk vil det være det helt rigtige at gøre.

 Andre former for dåb der er omtalt i Bibelen

 Bibelen omtaler også andre former for dåb der betød noget andet end det at blive døbt som en discipel af Jesus. Her følger nogle eksempler:

 Den dåb Johannes Døber udførte. e Jøder og folk der havde konverteret til jødedommen, blev døbt af Johannes som et symbol på at de virkelig havde fortrudt at de havde overtrådt Moseloven – den lov som Gud havde givet israelitterne gennem Moses. Johannes’ dåb forberedte folket på at tage imod Messias, Jesus fra Nazaret. – Lukas 1:13-17; 3:2, 3; Apostlenes Gerninger 19:4.

 Jesus’ dåb. Jesus blev døbt af Johannes Døber, og hans dåb adskiller sig fra alle andres. Han var fuldkommen og havde aldrig begået en synd. (1. Peter 2:21, 22) Hans dåb havde derfor ikke noget at gøre med anger og var ikke “en anmodning til Gud om en god samvittighed”. (1. Peter 3:21) Den var derimod et udtryk for at han ville gøre Guds vilje og tage imod opgaven som den lovede Messias, eller Kristus. Det omfattede at give sit liv for os. – Hebræerne 10:7-10.

 Dåb med hellig ånd. Både Johannes Døber og Jesus omtalte dåb med hellig ånd. (Matthæus 3:11; Lukas 3:16; Apostlenes Gerninger 1:1-5) Den type dåb er anderledes end at blive døbt i den hellige ånds navn. (Matthæus 28:19) Hvordan?

 Kun et begrænset antal af Jesus’ disciple er døbt med hellig ånd. De er salvet, eller udvalgt, med hellig ånd, for de skal være konger og præster over jorden sammen med Kristus i himlen. f (1. Peter 1:3, 4; Åbenbaringen 5:9, 10) De får myndighed over de millioner af Jesus’ disciple der skal leve evigt på jorden i et paradis. – Matthæus 5:5; Lukas 23:43.

 Dåb til Kristus Jesus og hans død. De der bliver døbt med hellig ånd, bliver også “døbt til Kristus Jesus”. (Romerne 6:3) Det er altså en dåb der kun gælder de salvede, der skal herske sammen med Jesus i himlen. Når de bliver døbt til Jesus, bliver de medlemmer af hans salvede menighed. Jesus er hovedet for den menighed, og de udgør kroppen. – 1. Korinther 12:12, 13, 27; Kolossenserne 1:18.

 Salvede kristne bliver også “døbt til en død som [Jesus’]”. (Romerne 6:3, 4) De efterligner Jesus ved at bruge deres liv på at tjene Gud i stedet for at stræbe efter at få opfyldt alle deres egne ønsker. Og ligesom Jesus ved de at de ikke får evigt liv på jorden. Denne symbolske dåb slutter når de dør og modtager deres belønning i form af en opstandelse til liv i himlen som åndeskabninger. – Romerne 6:5; 1. Korinther 15:42-44.

 Dåb med ild. Johannes Døber sagde til dem der fulgte ham: “[Jesus] vil døbe jer med hellig ånd og med ild. Han har sin kasteskovl i hånden, og han vil rydde sin tærskeplads fuldstændigt og samle sin hvede i laden, men avnerne vil han brænde med en ild der ikke kan slukkes.” (Matthæus 3:11, 12) Læg mærke til at det at blive døbt med ild og det at blive døbt med hellig ånd ikke er det samme. Hvad mente Johannes med det han sagde?

 Hveden i illustrationen symboliserer dem der lytter til Jesus og følger hans bud. De der bliver salvet med hellig ånd, bliver udvalgt fra denne gruppe. Avnerne symboliserer dem der ikke vil lytte til Jesus. De vil blive døbt med ild, hvilket betyder at de bliver fuldstændigt fjernet. – Matthæus 3:7-12; Lukas 3:16, 17.

a Det græske ord der er oversat med “dåb”, kommer fra et ord der betyder “at noget dyppes eller nedsænkes og hæves op igen”, ifølge Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Og på dansk stammer ordet “at døbe” oprindeligt fra ordet “at dyppe”.

b “Barnedåb” er en ceremoni som nogle kirker praktiserer. Det indebærer at spædbørn bliver navngivet og derefter “døbt” ved at få lidt vand stænket eller hældt på hovedet.

c Jehova er Guds navn. (Salme 83:18) Se artiklen “Hvem er Jehova?

d Se artiklen “Hvad er den hellige ånd?

e Se artiklen “Hvem var Johannes Døber?

f Se artiklen “Hvem kommer i himlen?

g Bibelen bruger også udtrykket “dåb” til at beskrive bestemte ceremonielle handlinger, som at dyppe redskaber i vand. (Markus 7:4; Hebræerne 9:10) Der er selvfølgelig tale om noget helt andet end det der skete da Jesus og hans disciple blev døbt.