Gå direkte til indholdet

Hvad er dåb?

Hvad Bibelen siger

 Dåb sigter til at en person bliver nedsænket i vand og kommer op af det. a Det forklarer hvorfor Jesus blev døbt i en flod af en vis størrelse. (Mattæus 3:13, 16) Og en etiopisk mand bad om at blive døbt da han kom til “noget vand”. – Apostelgerninger 8:36-40.

Hvad dåb betyder

 Bibelen sammenligner dåb med det at blive begravet. (Romerne 6:4; Kolossenserne 2:12) Vanddåb er et symbol på at den pågældende dør i forhold til sin tidligere levevis og begynder på en ny som en kristen der er indviet til Gud. Dåben og de skridt der leder op til den, er Guds ordning for én der ønsker at få en ren samvittighed på grundlag af sin tro på Jesus Kristus’ offer. (1 Peter 3:21) Jesus lærte således sine disciple at de skulle døbes. – Mattæus 28:19, 20.

Bortvasker vanddåben synd?

 Nej. Bibelen lærer at vi kun kan blive renset fra synd gennem Jesus’ udgydte blod. (Romerne 5:8, 9; 1 Johannes 1:7) For at få gavn af Jesus’ offer må man imidlertid vise at man tror på Jesus, ændre sin adfærd for at leve i overensstemmelse med Jesus’ lære og lade sig døbe. – Apostelgerninger 2:38; 3:19.

Lærer Bibelen at spædbørn skal døbes?

 Nej, det gør den ikke. Tanken om barnedåb findes ikke i Bibelen. Nogle kirker udfører en ceremoni hvor et spædbarn døbes (ved bestænkning eller overøsning af vand på barnets hoved) og navngives. Den kristne dåb er for dem der er gamle nok til at forstå og tro på “den gode nyhed om Guds rige”. (Apostelgerninger 8:12) Det er forbundet med at høre Guds ord, tage imod det og ændre sind – handlinger som et spædbarn ikke kan foretage. – Apostelgerninger 2:22, 38, 41.

 Derudover viser Bibelen at Gud betragter små børn af kristne som hellige, eller rene, på grund af forældrenes trofaste adfærd. (1 Korinther 7:14) Hvis spædbørn skulle døbes, ville de ikke behøve nogen fortjeneste i kraft af deres troende far eller mor. b

Forkerte opfattelser af den kristne dåb

 Forkert opfattelse: Bestænkning eller overøsning af vand på en persons hoved er en acceptabel erstatning for fuldstændig nedsænkning.

 Faktum: De dåbshandlinger der omtales i Bibelen, har alle at gøre med nedsænkning. Da disciplen Filip for eksempel døbte den etiopiske mand, “steg begge ned i vandet” for at Filip kunne døbe ham. Derefter ‘kom de op af vandet’. – Apostelgerninger 8:36-39. c

 Forkert opfattelse: Bibelen antyder at når hele husstande blev døbt, indbefattede det også spædbørn. Eksempelvis siges der om en arrestforvarer i Filippi: “Han selv og de som hørte ham til, blev uden tøven døbt.” – Apostelgerninger 16:31-34.

 Faktum: Beretningen om arrestforvarerens omvendelse viser at de der blev døbt, forstod “Jehovas ord” og at de “glædede sig usigeligt”. (Apostelgerninger 16:32, 34) Man må derfor drage den slutning at eventuelle spædbørn i arrestforvarerens hus ikke kan have været blandt dem der blev døbt, for de kunne ikke forstå Jehovas ord.

 Forkert opfattelse: Jesus lærte at spædbørn skulle døbes for han sagde at himlenes rige tilhører små børn. – Mattæus 19:13-15; Markus 10:13-16.

 Faktum: Jesus talte ikke om dåb da han sagde disse ord. I stedet viste han at man, for at komme ind i Guds rige, måtte være som børn – ydmyge og lærevillige. – Mattæus 18:4; Lukas 18:16, 17.

a Det græske ord der er oversat med “dåb”, er afledt af et rodord der betyder “at dyppe”. Se Theological Dictionary of the New Testament, bind 1, side 529.

b Ifølge The International Standard Bible Encyclopedia findes der ‘intet belæg for dåb af spædbørn i Det Nye Testamente’. Der siges også at denne skik opstod fordi man “tillagde dåben en fejlagtig og overdreven værdi”, nemlig at dåben i sig selv bortvasker synder. – Bind 1, side 416-417.

c Under overskriften “Dåb (i Bibelen)” står der i New Catholic Encyclopedia: “Det er tydeligt at dåben i urkirken foregik ved nedsænkning.” – Bind 2, side 59.