Gå direkte til indholdet

Hvad er Bibelen?

Hvad er Bibelen?

Hvad Bibelen siger

 Bibelen består af 66 hellige bøger. Den blev skrevet over en periode på omkring 1.600 år. Bibelen indeholder et budskab fra Gud og er derfor “Guds ord”. – 1. Thessaloniker 2:13.

Oversigt over artiklen

 Fakta om Bibelen

 •   Hvem har skrevet Bibelen? Gud er Bibelens Forfatter, men han brugte omkring 40 forskellige mænd til at skrive den. Nogle af disse mænd var Moses, kong David, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. a Gud overførte sine tanker til skribenterne så de kunne skrive hans budskab ned. – 2. Timotheus 3:16.

   Det kan belyses med et eksempel: Hvis en forretningsmand beder sin sekretær om at skrive et brev på sine vegne og fortæller hvilke tanker brevet skal indeholde, er det stadig forretningsmanden der er afsenderen af brevet selvom det er sekretæren der har skrevet det. På samme måde er det Gud der er Bibelens Forfatter selvom han brugte mennesker til at nedskrive sit budskab.

 •   Hvad betyder ordet “bibel”? Ordet “bibel” kommer fra det græske ord biblia, der betyder “små bøger”. Med tiden kom biblia til at betegne alle de små bøger der tilsammen udgør Bibelen.

 •   Hvornår blev Bibelen skrevet? Nedskrivningen af Bibelen begyndte i år 1513 f.v.t. og blev fuldført cirka 1.600 år senere, omkring år 98 e.v.t.

 •   Findes de oprindelige bibeltekster? Så vidt man ved, findes der ingen af de originale bibeltekster i dag. Det er fordi bibelskribenterne måtte bruge de forgængelige materialer der var til rådighed dengang, såsom papyrus og pergament. Men i århundreder afskrev professionelle skrivere omhyggeligt bibelteksterne igen og igen så indholdet blev bevaret og folk i fremtiden stadig kunne læse dem.

 •   Hvad er “Det Gamle Testamente” og “Det Nye Testamente”? Det der almindeligvis omtales som Det Gamle Testamente, udgør den del af Bibelen der hovedsageligt blev skrevet på hebraisk, b også kendt som De Hebraiske Skrifter. Det der omtales som Det Nye Testamente, henviser til den del der er skrevet på græsk, også kendt som De Kristne Græske Skrifter. Tilsammen udgør de to dele én samlet bog der også bliver kaldt De Hellige Skrifter. c

 •   Hvad indeholder Bibelen? De forskellige dele af Bibelen omfatter historie, love, profetier, poesi, ordsprog, sange og breve. – Se “ Liste over Bibelens bøger”.

 Hvad handler Bibelen om?

 Bibelen begynder med en kort beskrivelse af hvordan Den Almægtige Gud skabte himlen og jorden. Gennem Bibelen præsenterer han sig ved sit navn, Jehova, og opfordrer mennesker til at lære ham at kende. – Salme 83:18.

 Bibelen forklarer at nogle har givet et helt forkert billede af Gud, og den viser hvordan han vil rense sit omdømme.

 Bibelen fortæller hvad der er Guds hensigt med os mennesker og med jorden. Den viser hvordan Gud i fremtiden vil fjerne årsagen til menneskers problemer.

 Bibelen indeholder praktiske råd der kan bruges i hverdagen. Her er nogle eksempler:

 •   Hvordan man bevarer et godt forhold til andre. “Alt hvad I ønsker at andre skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.” – Matthæus 7:12.

   Betydning: Vi skal behandle andre på samme måde som vi gerne selv vil behandles.

 •   Hvordan man tackler stress. “I skal … aldrig være bekymret for dagen i morgen, for dagen i morgen vil have sine egne bekymringer.” – Matthæus 6:34.

   Betydning: I stedet for at bekymre sig for meget om hvad der kunne ske i fremtiden, er det godt kun at tage én dag ad gangen.

 •   Hvordan man får et lykkeligt ægteskab. “Hver mand skal elske sin hustru som sig selv, og hustruen skal have dyb respekt for sin mand.” – Efeserne 5:33.

   Betydning: Kærlighed og respekt er en forudsætning for et godt og stærkt ægteskab.

 Er Bibelen blevet ændret?

 Nej. Bibelforskere har omhyggeligt sammenlignet gamle bibelhåndskrifter med den bibeltekst vi har i dag, og er nået frem til at Bibelens oprindelige budskab i det store og hele er uændret. Det giver god mening, for hvis Gud ønsker at hans budskab skal læses og forstås, er det så ikke fornuftigt at han ville sikre sig at budskabet ikke ville blive ændret? dEsajas 40:8.

 Hvorfor er der så mange forskellige oversættelser af Bibelen?

 De fleste bibellæsere i dag forstår ikke de sprog Bibelen oprindeligt blev skrevet på. Men Bibelen har “en god nyhed … for alle nationer, stammer, sprog og folkeslag”. (Åbenbaringen 14:6) Derfor har folk brug for en oversættelse af Bibelen på et sprog de forstår, så de kan læse Guds budskab og forstå det rigtigt.

 Bibeloversættelser kan inddeles i tre hovedgrupper:

 •   En ord for ord-oversættelse der er så ordret som muligt.

 •   En tanke for tanke-oversættelse der gengiver meningen med det der står på originalsproget.

 •   En parafraseoversættelse der frit omskriver bibelteksten som en hjælp til at gøre den behagelig at læse. Nogle gange kan en parafraseoversættelse dog blive så fri at den rigtige mening ikke kommer frem.

 En god bibeloversættelse balancerer mellem en ordret oversættelse og det at bruge et nutidigt sprog der er nemt at forstå, for nøjagtigt at gengive det budskab Gud har til mennesker. e

 Hvem har besluttet hvad der skulle tages med i Bibelen?

 Det er Gud der er Forfatteren, så det er ham der har besluttet hvad der hører med til Bibelen. Det var Israels nation i fortiden der først fik “Guds hellige ord betroet”, og han gav dem ansvaret for at beskytte De Hebraiske Skrifter. – Romerne 3:2.

 Er der bibelbøger der er gået tabt?

 Nej. Bibelen er komplet. Ingen bøger er forsvundet eller gået tabt. Nogle vil måske sige at visse “skjulte” bøger fra oldtiden burde høre med til Bibelen. f Men Bibelen fortæller selv hvad den skal indeholde. (2. Timotheus 1:13) Bibelens bøger skal være inspireret af Gud og harmonere fuldstændigt med hinanden. Det kan man ikke sige om alle de gamle skrifter som nogle mener burde høre med til Bibelen. g

 Hvordan man slår op i Bibelen

  Liste over Bibelens bøger

a Se “Oversigt over Bibelens bøger” for at få en fuldstændig liste over Bibelens bøger, hvem der har skrevet dem, og hvornår de blev skrevet.

b Dele af Bibelen blev skrevet på aramæisk, et sprog der var nært beslægtet med hebraisk.

c Mange bibellæsere foretrækker at sige “De Hebraiske Skrifter” og “De Kristne Græske Skrifter”. På den måde undgår man at give det indtryk at “Det Gamle Testamente” er forældet og blevet erstattet af “Det Nye Testamente”.

e Mange kan godt lide at læse Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter fordi den er nøjagtig og let at læse. Se “Er Ny Verden-Oversættelsen nøjagtig?

f Disse skrifter bliver kaldt “apokryferne”, eller “de apokryfe bøger”. Ifølge Encyclopædia Britannica “hører disse bøger ikke med i den anerkendte bibelske kanon”. Det vil altså sige at de ikke er en del af de bøger der udgør Bibelen.