Gå direkte til indholdet

Hvad er Harmagedonkrigen?

Hvad er Harmagedonkrigen?

Hvad Bibelen siger

 Harmagedonkrigen hentyder til den endegyldige krig mellem menneskers regeringer og Gud. Disse regeringer og de der støtter dem, er allerede nu modstandere af Gud fordi de ikke vil underlægge sig hans styre. (Salme 2:2) Harmagedonkrigen vil fjerne menneskers styre. – Daniel 2:44.

  Ordet Harmagedon forekommer kun én gang i Bibelen, i formen “Har-Magedon”, nemlig i Åbenbaringen 16:16. I Åbenbaringens Bog siges det profetisk at “på det sted der på hebraisk kaldes Har-Magedon”, vil “kongerne på hele den beboede jord” blive samlet “til krigen på Guds, den Almægtiges, store dag”. – Åbenbaringen 16:14.

 Hvem vil kæmpe i Harmagedon? Jesus Kristus vil føre en himmelsk hær til sejr over Guds fjender. (Åbenbaringen 19:11-16, 19-21) Disse fjender indbefatter dem der modsætter sig Guds myndighed og viser foragt for Gud. – Ezekiel 39:7.

 Vil Harmagedon blive udkæmpet i Mellemøsten? Nej. Harmagedonkrigen vil ikke være begrænset til ét område, men vil omfatte hele jorden. – Jeremias 25:32-34; Ezekiel 39:17-20.

 Harmagedon (hebraisk Har Meghiddohnʹ) betyder “Megiddos Bjerg”. Megiddo var en by i det område der hørte under det gamle Israel. Historiebøgerne beretter om mange afgørende slag der er blevet udkæmpet i nærheden af byen, og nogle af disse slag er også beskrevet i Bibelen. (Dommerne 5:19, 20; 2 Kongebog 9:27; 23:29) Men Harmagedon kan ikke hentyde til det bogstavelige område i nærheden af oldtidsbyen Megiddo. Der er ikke noget stort bjerg, og selv den nærliggende Jizre’elslette vil ikke kunne rumme alle dem der vil kæmpe mod Gud. I stedet er Harmagedon den verdensomspændende situation hvor nationerne vil samle sig i et sidste forsøg på at kæmpe imod Guds herredømme.

 Hvordan vil forholdene være under Harmagedonkrigen? Vi ved ikke hvordan Gud vil gøre brug af sin kraft, men han vil uden tvivl have de våben han tidligere har gjort brug af, til sin rådighed – som for eksempel hagl, jordskælv, rivende skylregn, ild og svovl, lyn og sygdom. (Job 38:22, 23; Ezekiel 38:19, 22; Habakkuk 3:10, 11; Zakarias 14:12) I forvirring vil i hvert fald nogle af Guds fjender slå hinanden ihjel. Dog vil det til allersidst gå op for dem at det er Gud der kæmper imod dem. – Ezekiel 38:21, 23; Zakarias 14:13.

 Vil Harmagedon være ensbetydende med verdens ende? Denne krig vil ikke resultere i jordens undergang, eftersom jorden er menneskehedens hjem til evig tid. (Salme 37:29; 96:10; Prædikeren 1:4) Harmagedon redder i virkeligheden menneskeheden i stedet for at tilintetgøre den fordi “en stor skare” af Guds tjenere vil overleve. – Åbenbaringen 7:9, 14; Salme 37:34.

 Ud over at henvise til jorden henviser ordet “verden” i Bibelen nogle gange til det onde menneskesamfund der modarbejder Gud. (1 Johannes 2:15-17) I den betydning vil Harmagedon resultere i “verdens ende”. – Mattæus 24:3, da. aut. © DDB 1992.

 Hvornår vil Harmagedon indtræffe? Da Jesus talte om ‘den store trængsel’ der kulminerer i slaget ved Harmagedon, sagde han: “Om den dag og time ved ingen noget, hverken himlenes engle eller Sønnen, kun Faderen alene.” (Mattæus 24:21, 36) Bibelen viser dog at Harmagedon finder sted under Jesus’ usynlige nærværelse, der begyndte i 1914. – Mattæus 24:37-39.