Gå direkte til indholdet

Hvad er Den Gyldne Regel?

Hvad er Den Gyldne Regel?

Hvad Bibelen siger

 Udtrykket “Den Gyldne Regel” findes ikke i Bibelen. Men det er et udtryk mange bruger om en leveregel Jesus fremholdt. I sin velkendte bjergprædiken sagde Jesus: “Alt hvad I ønsker at andre skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.” (Matthæus 7:12; Lukas 6:31) Den Gyldne Regel er også blevet formuleret på den her måde: “Gør mod andre, som I ønsker, at de skal gøre mod jer.” – Bibelen på Hverdagsdansk.

 Hvad indebærer Den Gyldne Regel?

 Den Gyldne Regel tilskynder os til at behandle andre som vi gerne selv vil behandles. Vi bliver for eksempel glade når andre behandler os respektfuldt, venligt og kærligt. Det er derfor logisk at vi også skal være sådan over for andre. – Lukas 6:31.

 Hvorfor er Den Gyldne Regel gavnlig?

 Den Gyldne Regel kan anvendes i stort set alle situationer. Den kan for eksempel ...

 Den Gyldne Regel sammenfatter en stor del af det der er kendt som Det Gamle Testamente. Denne leveregel som Jesus fremholder, er “dét Loven [de første fem bøger i Bibelen] og Profeterne [de profetiske bøger] siger”. (Matthæus 7:12) Med andre ord fremhæver Den Gyldne Regel et grundlæggende princip i Det Gamle Testamente: Elsk dit medmenneske. – Romerne 13:8-10.

 Er Den Gyldne Regel kun et spørgsmål om at give det samme som man får?

 Nej. Den Gyldne Regel handler først og fremmest om at give, ikke om at få. Da Jesus fremholdt Den Gyldne Regel, talte han ikke bare om hvordan man skulle behandle folk generelt, men også sine fjender. (Lukas 6:27-31, 35) Det viser at Den Gyldne Regel handler om at behandle alle godt.

 Hvordan kan du anvende Den Gyldne Regel?

  1.  1. Vær opmærksom. Vær opmærksom på dem omkring dig. Det kan være at du ser en der har svært ved at bære sine indkøb, hører om en nabo som er på hospitalet, eller lægger mærke til at en kollega er ked af det. Hvis du er “optaget af ... det der gavner andre”, vil du sikkert få mulighed for at sige eller gøre noget der hjælper dem. – Filipperne 2:4.

  2.  2. Vær medfølende. Sæt dig i den andens sted. Hvordan ville du have det hvis du stod i den samme situation? (Romerne 12:15) Når du forsøger at forstå hvordan andre har det, får du måske mere lyst til at hjælpe dem.

  3.  3. Vær fleksibel. Husk at vi alle er forskellige. Det andre gerne vil have at du gør for dem, er måske ikke det samme som det du gerne vil have at de gør for dig. Så af de mange ting du kan gøre, så gør det du tror de vil blive mest glade for. – 1. Korinther 10:24.