Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Hvem eller hvad er Guds Ord?

Hvad Bibelen siger

Udtrykket “Guds ord” sigter som regel til et budskab fra Gud eller til flere af disse budskaber. (Lukas 11:28) Nogle få steder bruges “Guds Ord” eller “Ordet” som en personlig titel. – Åbenbaringen 19:13; Johannes 1:14.

Et budskab fra Gud. Profeterne sagde ofte at de budskaber de overbragte, var Guds ord. For eksempel indledte Jeremias sine profetiske budskaber med udtrykket ‘Jehovas ord kom til mig’. (Jeremias 1:4, 11, 13; 2:1) Før profeten Samuel fortalte Saul at Gud havde udvalgt ham til konge, sagde han: “Bliv du nu stående, så jeg kan lade dig høre Guds ord.” – 1 Samuel 9:27.

En personlig titel. “Ordet” forekommer også i Bibelen som en titel der bæres af Jesus Kristus, både som en ånd i himlen og som et menneske på jorden. Overvej nogle grunde til denne konklusion:

  • Ordet var til før alt andet blev skabt. “I begyndelsen var Ordet ... Denne var i begyndelsen hos Gud.” (Johannes 1:1, 2) Jesus er “al skabnings førstefødte ... han er før alt andet”. – Kolossenserne 1:13-15, 17.

  • Ordet kom til jorden som et menneske. ‘Ordet blev kød og boede iblandt os.’ (Johannes 1:14) Kristus Jesus “tømte sig selv og tog en træls skikkelse på og fremtrådte i menneskers lighed”. – Filipperne 2:5-7.

  • Ordet er Guds søn. Efter at apostlen Johannes havde udtalt at ‘Ordet blev kød’, som citeret ovenfor, fortsatte han: “Vi så hans herlighed, en herlighed som den en enestefødt søn har fra sin fader.” (Johannes 1:14) Johannes skrev også: “Jesus Kristus er Guds søn.” – 1 Johannes 4:15.

  • Ordet har guddommelige egenskaber. “Ordet var en Gud”, eller “var guddommeligt”. (Johannes 1:1; An American Translation) Jesus er Guds “herligheds genskær og det nøjagtige udtryk for selve hans væsen”. – Hebræerne 1:2, 3.

  • Ordet hersker som konge. Bibelen siger at på Guds Ords hoved er der “mange diademer”. (Åbenbaringen 19:12, 13) Ordet bliver også kaldt “Kongers Konge og Herrers Herre”. (Åbenbaringen 19:16) Jesus omtales som “Kongen over dem der hersker som konger, og Herren over dem der hersker som herrer”. – 1 Timoteus 6:14, 15.

  • Ordet tjener som Guds talsmand. Betegnelsen “Ordet” identificerer tydeligvis den der bærer det, som den Gud benytter til at overbringe oplysninger og instruktioner. Jesus sagde at han udførte denne opgave: “Faderen selv, som har sendt mig, har givet mig bud om hvad jeg skal sige og hvad jeg skal udtale. ... Hvad jeg siger, det siger jeg derfor således som Faderen har fortalt mig det.” – Johannes 12:49, 50.

Lær mere

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Hvem er Jehova?

Er han kun Gud for ét folk, som for eksempel israelitterne?

HVAD ER DET BIBELEN VIRKELIG LÆRER?

Hvem er Jesus Kristus?

Find ud af hvorfor Jesus er den lovede Messias, hvor han kom fra, og hvorfor han er Jehovas enestefødte søn.

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Hvad er Guds rige?

Find ud af hvordan Guds rige overgår alle andre riger.

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Hvad skal der til for at forstå Bibelen?

Uanset din baggrund er det muligt for dig at forstå Guds budskab i Bibelen.