Gå direkte til indholdet

Er Gud alle vegne, allestedsnærværende?

Er Gud alle vegne, allestedsnærværende?

Hvad Bibelen siger

 Gud er i stand til at se alt og gøre alt hvor som helst han vælger at gøre det. (Ordsprogene 15:3; Hebræerne 4:13) Men Bibelen lærer ikke at Gud er allestedsnærværende – det vil sige til stede alle vegne, i alle ting. Den viser derimod at han er en person, og at der er et sted hvor han bor.

  •   Guds skikkelse: Gud er en ånd. (Johannes 4:24) Han er usynlig for mennesker. (Johannes 1:18) De syner af Gud der omtales i Bibelen, skildrer ham konsekvent i forbindelse med et bestemt sted. Han er aldrig skildret som en der er overalt. – Esajas 6:1, 2; Åbenbaringen 4:2, 3, 8.

  •   Guds bolig: Gud bor i åndeverdenen, der er forskellig fra det fysiske skaberværk. I dette åndelige domæne har Gud ‘et sted hvor han bor’. (1 Kongebog 8:30) Bibelen nævner en situation hvor åndeskabninger “kom og stillede sig foran Jehova”, a hvoraf det fremgår at Gud befinder sig et specifikt sted. – Job 1:6.

Hvis Gud ikke er allestedsnærværende, kan han så have omsorg for mig personligt?

 Ja. Gud har stor omsorg for enkeltpersoner. Selvom han bor i åndeverdenen, lægger han mærke til dem på jorden der ønsker at glæde ham, og han griber ind for at hjælpe dem. (1 Kongebog 8:39; 2 Krønikebog 16:9) Læg mærke til hvordan Jehova viser sin omsorg for dem der oprigtigt tjener ham:

  •   Når du beder: Jehova kan høre din bøn i det øjeblik du siger den. – 2 Krønikebog 18:31.

  •   Når du er nedtrykt: “Nær er Jehova hos dem med sønderbrudt hjerte, og han frelser dem der er knust i ånden.” – Salme 34:18.

  •   Når du har brug for vejledning: Jehova “giver dig indsigt og lærer dig” ved hjælp af sit ord, Bibelen. – Salme 32:8.

Fejlagtige opfattelser af allestedsnærværelse

 Fejlagtig opfattelse: Gud er til stede overalt i skaberværket.

 Faktum: Gud bor hverken på jorden eller noget andet sted i det fysiske univers. (1 Kongebog 8:27) Det er sandt at stjernerne og andre dele af skaberværket “forkynder Guds herlighed”. (Salme 19:1) Men Gud bor lige så lidt i sit skaberværk som en kunstner bor i sit maleri. Ikke desto mindre kan et maleri fortælle noget om den kunstner der malede det. På samme måde fortæller den synlige verden os om Skaberens “usynlige egenskaber”, som for eksempel hans kraft, visdom og kærlighed. – Romerne 1:20.

 Fejlagtig opfattelse: Gud må være allestedsnærværende for at kunne vide alt og være almægtig.

 Faktum: Guds hellige ånd er hans aktive kraft i virksomhed. Gennem sin hellige ånd kan Gud opfatte og gøre alt hvor som helst og når som helst, uden personligt at være til stede. – Salme 139:7.

 Fejlagtig opfattelse: Af Salme 139:8 fremgår det at Gud er allestedsnærværende, idet der står: “Hvis jeg stiger op til himmelen, er du dér; og hvis jeg breder mit leje ud i Sheol, se! dér er du.”

 Faktum: Dette bibelvers taler ikke om det sted hvor Gud bor. Det viser poetisk at der ikke findes noget sted der er for langt borte til at Gud kan gribe ind for at hjælpe os.

a Jehova er Guds navn sådan som det åbenbares i Bibelen.