Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Er Guds navn Jesus?

Hvad Bibelen siger

Jesus omtalte sig selv som “Guds søn”. (Johannes 10:36; 11:4) Jesus sagde på intet tidspunkt at han var den almægtige Gud.

Desuden bad Jesus til Gud. (Mattæus 26:39) Og da Jesus lærte sine disciple at bede til Gud, sagde han: “Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget.” – Mattæus 6:9.

Jesus åbenbarede Guds navn da han citerede fra Femte Mosebog og sagde: “Hør, Israel, Jehova vor Gud er én Jehova.” – Markus 12:29; 5 Mosebog 6:4.

 

Lær mere

Har Gud et navn?

Gud har mange titler, deriblandt den Almægtige, Skaber og Herre. Men Guds personlige navn forekommer mere end 7.000 gange i Bibelen.

Er Jesus Gud?

Mange betragter treenighedslæren som „den kristne tros centrale lære“. Lær hvad Bibelen siger.