Gå direkte til indholdet

Er det en synd at drikke alkohol?

Er det en synd at drikke alkohol?

Hvad Bibelen siger

 Det er ikke forkert, eller syndigt, at drikke alkohol med måde. Bibelen beskriver vin som en gave fra Gud der kan forsøde tilværelsen. (Salme 104:14, 15; Prædikeren 3:13; 9:7) Bibelen anerkender også den sundhedsmæssige effekt af vin. – 1 Timoteus 5:23.

 Jesus drak vin mens han var her på jorden. (Mattæus 26:29; Lukas 7:34) Et af de kendte mirakler han udførte, var at han gavmildt forvandlede vand til vin ved en bryllupsfest. – Johannes 2:1-10.

Farer ved at drikke for meget

 Selvom Bibelen nævner nogle positive aspekter ved vin, fordømmer den at man har for stort et alkoholforbrug eller drikker sig beruset. En kristen der vælger at drikke alkohol, vil derfor kun gøre det med måde. (1 Timoteus 3:8; Titus 2:2, 3) Bibelen giver adskillige grunde til at man skal undgå at drikke for meget.

  •   Det svækker ens tænkeevne og dømmekraft. (Ordsprogene 23:29-35) En beruset person er ikke ved sine sansers fulde brug og kan derfor ikke leve op til Bibelens krav om at fremstille sit legeme som “et levende, helligt, Gud velbehageligt slagtoffer” og yde Gud en ‘fornuftmæssig hellig tjeneste’. – Romerne 12:1.

  •   For meget alkohol får en til at miste hæmningerne og “tager det gode motiv bort”. – Hoseas 4:11; Efeserne 5:18.

  •   Det kan gøre en fattig og give alvorlige helbredsproblemer. – Ordsprogene 23:21, 31, 32.

  •   Et stort alkoholforbrug og beruselse mishager Gud. – Ordsprogene 23:20; Galaterne 5:19-21.

Hvor meget er for meget?

 Man har drukket for meget alkohol hvis det udsætter en selv eller andre for fare. Man behøver ikke at drikke sig fra sans og samling for at have drukket for meget. Hvis man bliver desorienteret, går usikkert, bliver krigerisk eller taler sløret, har man ifølge Bibelen fået for meget at drikke. (Job 12:25; Salme 107:27; Ordsprogene 23:29, 30, 33) Selv nogle der ikke drikker sig fulde, kan ‘blive tynget af drikkeri’ og komme til at mærke de bitre konsekvenser af det. – Lukas 21:34, 35.

Total afholdenhed

 Bibelen peger også på at der er situationer hvor kristne helt og holdent bør afholde sig fra alkohol:

  •   Hvis andre ville tage anstød af det. – Romerne 14:21.

  •   Hvis det strider mod landets love at drikke alkohol. – Romerne 13:1.

  •   Hvis man ikke kan styre sit alkoholforbrug. De der lider af alkoholisme eller andre former for alkoholmisbrug, må være villige til at gøre noget drastisk. – Mattæus 5:29, 30.