Hvad Bibelen siger

Bibelen beskriver begivenheder og forhold der skulle kendetegne “afslutningen på [den nuværende] tingenes ordning”, eller “verdens ende”. (Mattæus 24:3; den danske autoriserede oversættelse) Bibelen kalder denne tidsperiode for “de sidste dage”, eller “endens fastsatte tid”. (2 Timoteus 3:1; Daniel 8:19) Her følger nogle fremtrædende træk ved de profetier der handler om de sidste dage, eller endens tid:

Lever vi i “de sidste dage”?

Ja. Verdensforholdene såvel som Bibelens kronologi viser at de sidste dage begyndte i 1914. På det tidspunkt begyndte Guds rige at herske i himlen, og en af dets første handlinger var at kaste Satan Djævelen og dæmonerne ud af himlen og begrænse deres aktivitet til jorden. (Åbenbaringen 12:7-12) Satans indflydelse på menneskeheden ses af de mange skadelige holdninger og handlinger der gør de sidste dage til “kritiske tider som er vanskelige at klare”. – 2 Timoteus 3:1.