Gå direkte til indholdet

Hvornår kommer verdens ende?

Hvornår kommer verdens ende?

Hvad Bibelen siger

 For at finde ud af hvornår verdens ende kommer, er det nødvendigt at forstå hvordan Bibelen bruger udtrykket “verden”. Det græske ord koʹsmos, der normalt oversættes med “verden”, henviser som regel til menneskehedens verden, især den del der ikke er i harmoni med Gud og hans vilje. (Johannes 15:18, 19; 2 Peter 2:5) Til tider sigter koʹsmos til menneskesamfundets ydre ramme. – 1 Korinther 7:31; 1 Johannes 2:15, 16. a

Hvad menes der med “verdens ende”?

 Udtrykket “verdens ende”, som findes i mange bibeloversættelser, kan også gengives “afslutningen på tingenes ordning”, eller “tidsalderens afslutning”. (Mattæus 24:3; New International Version) Udtrykket sigter ikke til ødelæggelsen af jorden eller hele menneskeheden, men til afslutningen på en verdensordning, menneskesamfundets ydre ramme. – 1 Johannes 2:17.

 Bibelen lærer at ‘de onde vil blive udryddet’ så gode mennesker kan glæde sig over livet på jorden. (Salme 37:9-11) Denne ødelæggelse vil finde sted i ‘den store trængsel’, der kulminerer i Harmagedonkrigen. – Mattæus 24:21, 22; Åbenbaringen 16:14, 16.

Hvornår kommer verdens ende?

 Jesus sagde til sine disciple: “Om den dag og time ved ingen noget, hverken himlenes engle eller Sønnen, kun Faderen alene.” (Mattæus 24:36, 42) Han tilføjede at verdens ende ville komme “i en time I ikke forestiller jer”, altså uventet. – Mattæus 24:44.

 Selvom vi ikke nøjagtigt kender dagen og timen, nævnte Jesus et sammensat “tegn”, eller en række begivenheder, der ville kendetegne den tidsperiode der ledte op til verdens ende. (Mattæus 24:3, 7-14) Bibelen omtaler denne periode som “endens tid”, eller “endetiden”, som den danske autoriserede oversættelse siger, og “de sidste dage”. – Daniel 12:4; 2 Timoteus 3:1-5.

Vil der være noget tilbage efter verdens ende?

 Ja. Jorden vil stadig være her, for Bibelen siger at ‘den aldrig i evighed skal rokkes’. (Salme 104:5) Og jorden vil være fyldt med mennesker, netop som Bibelen lover: “De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.” (Salme 37:29) Gud vil altså indføre de forhold han oprindeligt havde til hensigt.

a Det græske ord ai·onʹ bliver også i nogle bibler oversat med “verden”. Når det gengives på denne måde, har ai·onʹ samme betydning som koʹsmos, idet det sigter til menneskesamfundets ydre ramme, eller ordning.