Gå direkte til indholdet

Hvad siger Bibelen om dinosaurer?

Hvad siger Bibelen om dinosaurer?

Hvad Bibelen siger

 Der er ikke nogen direkte omtale af dinosaurer i Bibelen. Men Bibelen tillægger Gud æren for at have “skabt alting”, så det er indlysende at de var blandt det han skabte. a (Åbenbaringen 4:11) Selvom Bibelen ikke specifikt nævner dinosaurer, omtaler den grupper af dyr der kunne indbefatte dem:

Udviklede dinosaurerne sig fra andre dyr?

 Dinosaurerne viser sig pludseligt i fossilmaterialet og ikke gradvist som ved en evolution. Dette stemmer med Bibelens udtalelser om at Gud skabte alle dyrene. For eksempel står der i Salme 146:6 at Gud er “Skaberen af himlen og jorden, havet og alt hvad de rummer”.

Hvornår levede dinosaurerne?

 Bibelen nævner at hav- og landdyrene blev skabt på den femte og sjette dag, eller periode, af skabelsen. b (1. Mosebog 1:20-25, 31) Bibelen giver altså rum for at dinosaurernes tilsynekomst og eksistens kan have strakt sig over lang tid.

Var Behemot og Livjatan dinosaurer?

 Nej. Selvom man ikke med sikkerhed kan identificere disse dyr, der er nævnt i Jobs Bog, mener man at Behemot er en betegnelse for flodhesten, og Livjatan for krokodillen. Det passer med den beskrivelse der gives af dem i Bibelen. (Job 40:15-23; 41:1, 14-17, 31) Under alle omstændigheder kan udtrykkene “Behemot” og “Livjatan” ikke sigte til dinosaurer. Gud sagde til Job at han personligt skulle lægge mærke til disse dyr, og Job levede længe efter at dinosaurerne var uddøde. – Job 40:16; 41:8.

Hvad skete der med dinosaurerne?

 Bibelen siger ikke noget om hvordan og hvornår dinosaurerne forsvandt. Men den siger at alting blev skabt “fordi det var [Guds] vilje”, så det er tydeligt at Gud havde en hensigt med at skabe dinosaurerne. (Åbenbaringen 4:11) Da denne hensigt var blevet opfyldt, lod Gud dinosaurerne uddø.

a Fossilmaterialet beviser at der har levet dinosaurer. Faktisk viser fossiler at der i en periode var virkelig mange af dem i alle mulige varianter, former og størrelser.

b I Bibelen kan ordet “dag” sigte til tidsperioder på tusinder af år. – 1. Mosebog 1:31; 2:1-4; Hebræerne 4:4, 11.