Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Hvad kan vi lære om året 1914 ud fra Bibelens kronologi?

Hvad Bibelen siger

Bibelens kronologi viser at Guds rige blev oprettet i himlen i 1914. Det fremgår af en profeti der er nedskrevet i kapitel 4 i Daniels Bog i Bibelen.

Overblik over profetien. Gud sørgede for at kong Nebukadnezar af Babylon fik en profetisk drøm om et enormt træ der blev fældet. Dets stub blev hindret i at vokse i en periode på “syv tider”, og derefter ville træet gro igen. – Daniel 4:1, 10-16.

Profetiens første opfyldelse. Det enorme træ repræsenterede kong Nebukadnezar. (Daniel 4:20-22) I symbolsk forstand blev han “fældet” da han midlertidigt mistede forstanden og kongedømmet i en periode på syv år. (Daniel 4:25) Da Gud gav Nebukadnezar forstanden tilbage, genvandt han sin trone og anerkendte Guds herredømme. – Daniel 4:34-36.

Vidnesbyrd om at profetien har en større opfyldelse. Formålet med profetien var at “de levende kan erkende at den Højeste er hersker over menneskenes rige og giver det til hvem han vil, og selv den ubetydeligste blandt menneskene ophøjer han over det”. (Daniel 4:17) Var den stolte Nebukadnezar den Gud i sidste ende ville give et sådant herredømme? Nej, for Gud havde tidligere givet ham en anden profetisk drøm som viste at hverken han eller nogen anden politisk leder skulle udfylde denne rolle. I stedet ville Gud selv “oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt”. – Daniel 2:31-44.

Tidligere havde Gud oprettet et kongerige der repræsenterede hans herredømme på jorden, fortidens Israel. Gud tillod at det kongerige blev til “en ruin” fordi dets ledere ikke forblev trofaste, men forudsagde at han ville give kongedømme til ham “som har retten til det”. (Ezekiel 21:25-27) Bibelen identificerer Jesus Kristus som den der har den juridiske ret til at modtage evigt kongedømme. (Lukas 1:30-33) I modsætning til Nebukadnezar er Jesus “ydmyg af hjertet”, præcis som det var forudsagt. – Mattæus 11:29.

Hvad symboliserer træet der er omtalt i kapitel 4 i Daniels Bog? I Bibelen står træer nogle gange for herredømme. (Ezekiel 17:22-24; 31:2-5) I den større opfyldelse af Daniel, kapitel 4, symboliserer det enorme træ Guds herredømme.

Hvad betyder det at træet bliver fældet? Træet der blev fældet, symboliserede at Nebukadnezars kongedømme blev afbrudt, men det symboliserede også at Guds herredømme på jorden blev afbrudt. Det skete da Nebukadnezar ødelagde Jerusalem hvor Israels konger havde siddet på “Jehovas trone” som repræsentanter for Gud. – 1 Krønikebog 29:23.

Hvad svarer de “syv tider” til? De “syv tider” svarer til den periode hvor Gud tillod nationerne at herske over jorden uden indblanding fra et kongedømme han havde oprettet. De “syv tider” begyndte i oktober 607 f.v.t. da Jerusalem, ifølge Bibelens kronologi, blev ødelagt af babylonierne. * – 2 Kongebog 25:1, 8-10.

Hvor længe varer de “syv tider“? De kunne ikke blot være en periode på syv år som i tilfældet med Nebukadnezar. Det fremgår af Jesus’ ord da han sagde at “Jerusalem [et symbol på Guds herredømme] skal nedtrædes af nationerne, indtil nationernes fastsatte tider er udløbet”. (Lukas 21:24) “Nationernes fastsatte tider”, den periode hvor Gud tillod at hans herredømme blev ‘nedtrådt af nationerne’, er det samme som de “syv tider” i Daniel, kapitel 4. Det betyder at de “syv tider” ikke var udløbet da Jesus var på jorden.

Bibelen forklarer hvordan man kan fastsætte længden af de profetiske “syv tider”. Den siger at tre og en halv “tid” svarer til 1.260 dage, så “syv tider” svarer til det dobbelte, eller 2.520 dage. (Åbenbaringen 12:6, 14) Ved at følge den profetiske regel “en dag for et år” står de 2.520 dage for 2.520 år. Derfor ville de “syv tider”, eller 2.520 år, slutte i oktober 1914. – 4 Mosebog 14:34; Ezekiel 4:6.

^ par. 10 En detaljeret forklaring på hvorfor året 607 f.v.t. er brugt, findes i artiklerne “Hvornår blev Jerusalem ødelagt af babylonierne? – Første del”, side 26-31 i Vagttårnet for 1. oktober 2011 og “Hvornår blev Jerusalem ødelagt af babylonierne? – Anden del”, side 22-28 i Vagttårnet for 1. november 2011.