Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Døde Jesus på et kors?

Hvad Bibelen siger

Mange betragter korset som det mest almindelige symbol på kristendommen. Faktisk beskriver Bibelen ikke hvilket henrettelsesredskab man brugte i forbindelse med Jesus’ død, så ingen kan med sikkerhed vide hvordan det så ud. Bibelen indeholder dog vidnesbyrd om at Jesus ikke døde på et kors, men på en opretstående pæl.

Bibelen bruger for det meste det græske ord staurosʹ om det henrettelsesredskab Jesus døde på. (Mattæus 27:40; Johannes 19:17) I mange oversættelser er dette ord gengivet med “kors”, men mange bibelforskere er enige om at ordets grundbetydning er “opretstående pæl”. * Ifølge et bibelopslagsværk betyder staurosʹ “aldrig to stykker træ anbragt på tværs af hinanden i en eller anden vinkel”. – A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament.

Bibelen bruger også det græske ord xyʹlon synonymt med staurosʹ. (Apostelgerninger 5:30; 1 Peter 2:24) Dette ord betyder “træ”, “tømmer”, eller “pæl”. * Derfor siges der i The Companion Bible: “Der er intet i [Det Nye Testamentes] græske tekst som på nogen måde antyder at der er tale om to stykker tømmer.”

Godkender Gud brugen af kors i tilbedelsen?

Crux simplex – det latinske udtryk for en enkelt pæl til pælfæstelse af en forbryder

Uanset hvordan det henrettelsesredskab Jesus døde på, så ud, viser følgende kendsgerninger og skriftsteder fra Bibelen at vi ikke bør bruge kors i tilbedelsen.

  1. Gud afviser enhver form for tilbedelse hvor der bruges billeder eller symboler, herunder kors. Gud befalede israelitterne at de ikke måtte bruge “et afbillede af noget som helst symbol” i deres tilbedelse, og til kristne siges der ligeledes: “Flygt fra afgudsdyrkelsen.” – 5 Mosebog 4:15-19; 1 Korinther 10:14.

  2. De første kristne brugte ikke kors i tilbedelsen. * Alle kristne bør holde sig til apostlenes lære og følge deres eksempel. – 2 Thessaloniker 2:15.

  3. Brugen af kors i tilbedelsen er af hedensk oprindelse. * Flere hundrede år efter Jesus’ død, da kirkerne var afveget fra Jesus’ lære, fik nye kirkemedlemmer “i vidt omfang lov til at beholde deres hedenske tegn og symboler”, deriblandt korset. (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words) Men Bibelen godkender ikke at man gør brug af hedenske symboler for at skaffe nye tilhængere. – 2 Korinther 6:17.

^ par. 4 Se New Bible Dictionary, tredje udgave, redigeret af D. R. W. Wood, side 245; Theological Dictionary of the New Testament, bind VII, side 572; The International Standard Bible Encyclopedia, revideret udgave, bind 1, side 825; og The Imperial Bible-Dictionary, bind II, side 84.

^ par. 5 Se The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, side 1165; A Greek-English Lexicon, af Liddell og Scott, niende udgave, side 1191-1192; og Theological Dictionary of the New Testament, bind V, side 37.

^ par. 9 Se Encyclopædia Britannica, 2003, opslagsordet “Cross”; The Cross — Its History and Symbolism, side 40; og The Companion Bible, Oxford University Press, tillæg 162, side 186.

^ par. 10 Se The Encyclopedia of Religion, bind 4, side 165; The Encyclopedia Americana, bind 8, side 246; og Symboler omkring os, side 254-260.