Gå direkte til indholdet

Hvad betyder tal i Bibelen? Er numerologi i modstrid med Bibelens lære?

Hvad betyder tal i Bibelen? Er numerologi i modstrid med Bibelens lære?

Hvad Bibelen siger

 Tal i Bibelen skal i mange tilfælde forstås bogstaveligt, men nogle gange er de brugt symbolsk. Det er ofte sammenhængen der viser om et bestemt tal er symbolsk. Tænk over følgende eksempler fra Bibelen hvor tallene er symbolske:

  •   1 Enhed. Jesus bad for eksempel til Gud om at hans efterfølgere “alle må være ét, ligesom du, Fader, er i samhørighed med mig og jeg er i samhørighed med dig.” – Johannes 17:21; Mattæus 19:6.

  •   2 I juridisk sammenhæng giver to vidners udsagn et vidnesbyrd vægt. (5 Mosebog 17:6) På samme måde bekræfter en gentagelse af et syn eller en udtalelse at oplysningerne er sikre og rigtige. Da Josef for eksempel tolkede en drøm som Egyptens farao havde haft, sagde han: “Og at drømmen blev gentaget for Farao to gange, betyder at sagen står fast fra den sande Guds side.” (1 Mosebog 41:32) I profetier kan “to horn” repræsentere en dobbeltverdensmagt, som det blev fortalt til profeten Daniel vedrørende det medo-persiske rige. – Daniel 8:20, 21; Åbenbaringen 13:11.

  •   3 Ligesom tre vidners udsagn ville give et vidnesbyrd stor vægt, ser det ud til at når noget siges tre gange bliver det virkelig slået fast eller understreget. – Ezekiel 21:27; Apostelgerninger 10:9-16; Åbenbaringen 4:8; 8:13.

  •   4 Dette kan betegne noget altomfattende eller fuldstændigt, som i udtrykket “jordens fire hjørner”. – Åbenbaringen 7:1; 21:16; Esajas 11:12.

  •   6 Da det er én mindre end syv, som ofte symboliserer fuldstændighed, kan tallet seks stå for noget ufuldkomment, utilstrækkeligt eller noget der er forbundet med Guds fjender. – 1 Krønikebog 20:6; Daniel 3:1; Åbenbaringen 13:18.

  •   7 Dette tal er ofte brugt for at repræsentere fuldstændighed. For eksempel befalede Gud israelitterne at de skulle marchere rundt om Jeriko syv dage i træk, og på den syvende dag skulle de gå rundt om byen syv gange. (Josua 6:15) Bibelen indeholder mange lignende eksempler med tallet syv. (3 Mosebog 4:6; 25:8; 26:18; Salme 119:164; Åbenbaringen 1:20; 13:1; 17:10) Da Jesus fortalte Peter at han skulle tilgive sin broder “ikke indtil syv gange, men indtil syvoghalvfjerds gange”, betød gentagelsen af “syv” at det skulle være “ubegrænset”. – Mattæus 18:21, 22.

  •   10 Dette tal kan stå for helheden eller summen af noget. – 2 Mosebog 34:28; Lukas 19:13; Åbenbaringen 2:10.

  •   12 Dette tal ser ud til at betegne en fuldstændig, guddommelig ordning. For eksempel ser apostlen Johannes i et syn en by med “tolv grundsten, og på dem Lammets tolv apostles tolv navne”. (Åbenbaringen 21:14; 1 Mosebog 49:28) Tal som 12 går op i, kan have en lignende betydning. – Åbenbaringen 4:4; 7:4-8.

  •   40 Flere perioder med dom eller straf var forbundet med tallet 40. – 1 Mosebog 7:4; Ezekiel 29:11, 12.

Numerologi og gematri

 Disse symbolske betydninger af tal i Bibelen er forskellig fra numerologi, som indebærer at kigge efter en okkult betydning i tallene, deres kombinationer og tallenes sum. Jødiske kabbalister har for eksempel analyseret De Hebraiske Skrifter ved at bruge en teknik der bliver kaldt gematri, hvor man kigger efter en skjult kode i bogstavernes talværdi. Numerologi er en form for spådomskunst, og det fordømmer Gud. – 5 Mosebog 18:10-12.