Gå direkte til indholdet

Indeholder Bibelen menneskers visdom?

Indeholder Bibelen menneskers visdom?

Hvad Bibelen siger

 Bibelen, der også kaldes for De Hellige Skrifter, indeholder mange vise udtalelser. Men læg mærke til hvad Bibelen siger om sig selv: “Hele Skriften er inspireret af Gud.” (2 Timoteus 3:16) Der er mange vidnesbyrd der støtter denne påstand. Tænk over følgende:

  •   Ingen har med held kunnet bestride at Bibelen er historisk korrekt.

  •   Bibelskribenterne var ærlige mænd som skrev åbent om tingene. På grund af deres oprigtighed bærer deres skrifter tydeligt præg af sandhed.

  •   Bibelen har ét fælles tema: hævdelsen af Guds ret til at herske over menneskeheden og gennemførelsen af hans hensigt ved hjælp af hans himmelske rige.

  •   Bibelen er skrevet for mange tusind år siden, men indeholder ingen af de forkerte videnskabelige opfattelser der i fortiden var meget udbredte.

  •   Der er veldokumenterede historiske vidnesbyrd om at Bibelens profetier, eller forudsigelser, er gået i opfyldelse.