Hvad Bibelen siger

Bibelen nævner kun tatoveringer én gang, nemlig i Tredje Mosebog 19:28, hvor der står: “I må ikke lave noget tatoveringsmærke på jer.” Gud gav nationen Israel denne befaling for at adskille den fra de omkringboende folkeslag, som tatoverede navnene på deres guder eller symbolerne for dem på huden. (5 Mosebog 14:2) Den lov der blev givet til Israel, er ikke gældende for kristne, men de principper der ligger til grund for denne lov, er værd at tænke nøje over.

Bør en kristen få lavet en tatovering eller kropsudsmykning?

De følgende vers fra Bibelen kan hjælpe dig når du overvejer det:

  • “Kvinderne skal smykke sig ... med fordringsløshed.” (1 Timoteus 2:9) Dette princip gælder både kvinder og mænd. Vi skal tage hensyn til andres følelser og ikke tiltrække os unødig opmærksomhed.

  • Nogle får en tatovering for at fastslå deres identitet eller uafhængighed eller for at vise at de selv bestemmer over deres krop. Men Bibelen giver kristne denne opfordring: ‘Fremstil jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt slagtoffer: jeres fornuftmæssige hellige tjeneste.’ (Romerne 12:1) Du skal altså bruge din fornuft og spørge dig selv om hvorfor du vil have en tatovering. Hvis det er for at være med på moden eller for at være med i en bestemt gruppe, så husk at dine følelser måske ikke er så permanente som tatoveringen. Det at du overvejer dine motiver, kan hjælpe dig til at træffe en klog beslutning. – Ordsprogene 4:7.

  • “Den flittiges planer får et gunstigt udfald, så sikkert som enhver der har hastværk styrer mod armod.” (Ordsprogene 21:5) Når nogen får lavet en tatovering, er det ofte på grund af en forhastet beslutning, men det kan have langtrækkende konsekvenser i forholdet til andre og ens arbejde. Desuden kan det være dyrt og smertefuldt at få fjernet en tatovering. Undersøgelser – såvel som den voldsomme stigning af klinikker der fjerner tatoveringer – viser at mange af dem der får en tatovering, med tiden fortryder det.