Hvad Bibelen siger

Bibelen siger at vi ikke skal indtage blod. Derfor kan vi ikke tage imod fuldblod eller dets hovedkomponenter i nogen som helst form, uanset om det er gennem mad eller via blodtransfusion. Læg mærke til følgende skriftsteder:

  • 1 Mosebog 9:4. Efter Vandfloden gav Gud Noa og hans familie lov til at spise dyrekød, men de måtte ikke spise blodet. Gud sagde til Noa: “Kun kød med dets sjæl – dets blod – må I ikke spise.” Dette påbud gælder hele menneskeheden da alle nedstammer fra Noa.

  • 3 Mosebog 17:14. I må ikke spise blodet af nogen som helst slags kød, for alt køds sjæl er dets blod. Enhver der spiser det, skal udryddes.” Gud betragter sjælen, eller livet, som noget der er i blodet og tilhører ham. Denne lov blev ganske vist kun givet til Israels nation, men den viser hvor alvorligt Gud betragtede den lov der forbød at man spiste blod.

  • Apostelgerninger 15:20. Afhold jer fra blod.’ Gud gav de kristne det samme påbud som han havde givet Noa. Historien viser at de første kristne nægtede at indtage blod eller bruge det i forbindelse med lægebehandling.

Hvorfor ønsker Gud at vi skal afholde os fra blod?

Der er gyldige lægevidenskabelige grunde til at afvise blodtransfusion. Men hvad der er endnu mere vigtigt, er at Gud ønsker at vi skal afholde os fra blod fordi det blodet symboliserer, er helligt for ham. – 3 Mosebog 17:11; Kolossenserne 1:20.