Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Hvad er en profeti?

Hvad Bibelen siger

En profeti er et budskab der er inspireret af Gud, en åbenbaring fra Gud. Bibelen siger at profeter “udtalte ord fra Gud idet de blev ført af hellig ånd”. (2 Peter 1:20, 21) Så en profet er en der modtager budskaber fra Gud og overbringer dem til andre. – Apostelgerninger 3:18.

Hvordan fik profeterne oplysninger fra Gud?

Gud brugte adskillige måder til at overføre sine tanker til sine profeter:

  • Skriftlig form. Gud anvendte denne måde i mindst ét tilfælde idet han direkte gav Moses De Ti Bud i skriftlig form. – 2 Mosebog 31:18.

  • Verbal kommunikation gennem engle. Gud brugte for eksempel en engel da han gav Moses besked om det budskab han skulle overbringe Egyptens Farao. (2 Mosebog 3:2-4, 10) Når det var vigtigt at ordene blev formuleret nøjagtigt, lod Gud engle diktere hans budskab, som da han sagde til Moses: “Skriv disse ord op, for i overensstemmelse med disse ord slutter jeg pagt med dig og Israel.” – 2 Mosebog 34:27. *

  • Syner. Disse syner blev undertiden givet profeten mens han var vågen og ved fuld bevidsthed. (Esajas 1:1; Habakkuk 1:1) Nogle var så livagtige at den der modtog dem, selv var en del af dem. (Lukas 9:28-36; Åbenbaringen 1:10-17) Andre gange var den der fik et syn, i trance når han fik det. (Apostelgerninger 10:10, 11; 22:17-21) Gud overbragte også sit budskab gennem drømme mens profeten sov. – Daniel 7:1; Apostelgerninger 16:9, 10.

  • Påvirkning af sindet. Gud ledte profeternes tanker så de overbragte hans budskab. Det er det der menes med Bibelens udtalelse: “Hele Skriften er inspireret af Gud.” Udtrykket “inspireret af Gud” kan også gengives “Gud-indåndet”. (2 Timoteus 3:16, fodnote) Gud benyttede sin hellige ånd, eller aktive kraft, til at ‘indånde’ sine tanker i sine tjeneres sind. Budskabet var Guds, men profeten valgte ordlyden. – 2 Samuel 23:1, 2.

Er en profeti altid en forudsigelse af noget fremtidigt?

Nej, en bibelprofeti er ikke begrænset til kun at forudsige noget fremtidigt. Ikke desto mindre har de fleste budskaber fra Gud en relation til fremtiden, selvom det i nogle tilfælde kun er indirekte. Den ene gang efter den anden advarede Guds profeter for eksempel israelitterne om deres onde handlinger. Disse advarsler beskrev de velsignelser de ville få hvis de rettede sig efter advarslerne, såvel som den ulykke der ville ramme dem hvis de ignorerede dem. (Jeremias 25:4-6) Det endelige udfald afhang af hvilken kurs israelitterne valgte at følge. – 5 Mosebog 30:19, 20.

Eksempler på bibelprofetier der ikke indeholder forudsigelser

  • Ved en lejlighed hvor israelitterne bad Gud om hjælp, sendte han en profet for at fortælle dem at når Gud ikke havde hjulpet dem, var det fordi de havde nægtet at adlyde hans bud. – Dommerne 6:6-10.

  • Da Jesus talte med en samaritansk kvinde, fortalte han hende noget om hendes fortid som han ikke kunne have vidst uden at Gud havde åbenbaret det for ham. Selvom han ikke havde forudsagt noget om fremtiden, anerkendte kvinden ham som profet. – Johannes 4:17-19.

  • Under retssagen mod Jesus tilhyllede Jesus’ fjender hans ansigt, slog ham og sagde: “Profetér. Hvem var det der slog dig?” De bad ikke Jesus om at forudsige fremtiden, men til ved Guds kraft at fortælle hvem der havde slået ham. – Lukas 22:63, 64.

^ par. 7 Ved første øjekast kunne det se ud som om Gud i dette tilfælde talte direkte til Moses, men Bibelen viser at Gud brugte engle til at overbringe Moseloven. – Apostelgerninger 7:53; Galaterne 3:19.