Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Hvem er antikrist?

Hvem er antikrist?

Hvad Bibelen siger

Antikrist omfatter ikke kun en enkelt person eller organisation, for Bibelen siger at der er “mange antikrister”. (1 Johannes 2:18) Udtrykket “antikrist”, der kommer af et græsk ord som betyder “imod (eller i stedet for) Kristus”, sigter til enhver der:

Ud over at Bibelen omtaler enkeltpersoner der handler på denne måde, som antikrister, omtaler den også disse personer kollektivt som “antikrist”. (2 Johannes 7) Antikrist fremstod på apostlenes tid og har været aktiv lige siden. Det var præcis en sådan udvikling Bibelen havde forudsagt. –  1 Johannes 4:3.

Hvordan man kan identificere antikrister

  • De fremmer forkerte opfattelser af Jesus. (Mattæus 24:9, 11) De der for eksempel fremholder treenighedslæren eller tanken om at Jesus er den almægtige Gud, går imod Jesus’ lære, for han sagde: “Faderen er større end jeg.” – Johannes 14:28.

  • Antikrister ignorerer det Jesus sagde om den måde Guds rige fungerer på. For eksempel siger nogle religiøse ledere at Jesus virker gennem regeringerne på jorden. Men Jesus sagde: “Mit rige er ikke en del af denne verden.” – Johannes 18:36.

  • De siger at Jesus er deres Herre, men de adlyder ikke hans bud, deriblandt buddet om at forkynde den gode nyhed om Riget. – Mattæus 28:19, 20; Lukas 6:46; Apostelgerninger 10:42.

Lær mere

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Hvad betyder tallet 666?

Bibelen afslører betydningen af tallet 666 og vilddyrets mærke.

VAGTTÅRNET

Løgnen der gjorde Gud til et mysterium

Treenighedsdogmet er en hindring for virkelig at kunne kende og elske Gud. Kan man virkelig elske nogen som det er umuligt at lære at kende eller forstå?