Gå direkte til indholdet

Hvad siger Bibelen om aktiv dødshjælp?

Hvad siger Bibelen om aktiv dødshjælp?

Hvad Bibelen siger

 Bibelen siger ikke noget specifikt om aktiv dødshjælp. a Men det den siger om livet og døden, sætter tingene i det rette perspektiv. At forårsage andres død er uacceptabelt, men på den anden side er man heller ikke forpligtet til at gøre desperate anstrengelser for at forlænge livet under dødsprocessen.

 Bibelen identificerer Gud som vores Skaber, “livets kilde”. (Salme 36:9; Apostelgerninger 17:28) I Guds øjne er livet meget værdifuldt. Af den grund fordømmer Gud både at man tager en andens og sit eget liv. (2 Mosebog 20:13; 1 Johannes 3:15) Desuden viser Bibelen at vi bør tage rimelige forholdsregler for at beskytte vores eget og andres liv. (5 Mosebog 22:8) Det er tydeligt at Gud ønsker at vi skal værdsætte den gave livet er.

Hvad nu hvis en er terminalpatient?

 Bibelen godkender ikke at man tager nogens liv, selv ikke når vedkommende står over for en umiddelbar og uundgåelig død. Det fremgår af eksemplet med kong Saul af Israel. Da han blev dødeligt såret i kamp, bad han sin våbendrager om hjælp til at gøre ende på sit liv. (1 Samuel 31:3, 4) Hans våbendrager nægtede dog at gøre det. Men senere hævdede en anden mand falskeligt at han havde opfyldt Sauls ønske. David, der genspejlede Guds tankegang i denne sag, dømte denne mand som blodskyldig. – 2 Samuel 1:6-16.

Skal livet forlænges for enhver pris?

 Når det er helt klart at døden er umiddelbart forestående, er det ikke et bibelsk krav at man skal forlænge dødsprocessen. Bibelen er meget afbalanceret i det spørgsmål. Døden er vores store fjende, en konsekvens af vores syndige tilstand. (Romerne 5:12; 1 Korinther 15:26) Ingen længes naturligvis efter døden, men vi behøver heller ikke at frygte den, for Gud lover at han vil oprejse dem der dør. (Johannes 6:39, 40) En der har respekt for livet, vil sørge for at få den bedst mulige lægebehandling. Men det betyder ikke at man skal vælge en behandlingsmetode der blot forlænger en langt fremskreden dødsproces.

Er selvmord en utilgivelig synd?

 Nej, Bibelen betegner ikke selvmord som en utilgivelig synd. Selvom det er en alvorlig synd at tage sit eget liv, b forstår Gud fuldt ud at mentale lidelser, ekstremt stress og endog arvelige anlæg kan være faktorer der fører til selvmordstanker. (Salme 103:13, 14) Gennem Bibelen giver Gud trøst til dem der lider. Desuden siger Bibelen at der vil finde “en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige”. (Apostelgerninger 24:15) Det viser at mennesker der har begået alvorlige fejl, som det at tage deres eget liv, har håb om en opstandelse.

a Aktiv dødshjælp, eller medlidenhedsdrab, bliver defineret som: “Handling der fremkalder dødens indtræden hos et andet menneske, oftest med henblik på at fritage en uhelbredeligt syg for sine lidelser.” (Den Store Danske Encyklopædi) Når en læge hjælper en patient til at gøre ende på hans eller hendes liv, kaldes det assisteret selvmord.

b De få tilfælde af selvmord der nævnes i Bibelen, er alle begået af nogle der ikke handlede i harmoni med Guds vilje. – 2 Samuel 17:23; 1 Kongebog 16:18; Mattæus 27:3-5.