Gå direkte til indholdet

Hvad vil det sige at ‘ære sin far og mor’?

Hvad vil det sige at ‘ære sin far og mor’?

Hvad Bibelen siger

 Flere steder i Bibelen står der: “Ær din fader og din moder.” (2 Mosebog 20:12; 5 Mosebog 5:16; Mattæus 15:4; Efeserne 6:2, 3) Det indbefatter fire vigtige ting.

  1.   Værdsæt dem. Du ærer din far og mor når du er taknemmelig for alt det de har gjort for dig. Du kan vise din værdsættelse ved at sætte pris på deres råd og vejledning. (Ordsprogene 7:1, 2; 23:26) Bibelen opmuntrer dig til at betragte dine forældre som din “hæder”, det vil sige at du skal være stolt af dem. – Ordsprogene 17:6.

  2.   Acceptér deres myndighed. Især mens du er ung, kan du ære dine forældre når du anerkender den myndighed Gud har givet dem. I Kolossenserne 3:20 siges der til unge: “Vær lydige mod jeres forældre i alt, for dette er velbehageligt i Herren.” Også Jesus adlød villigt sine forældre da han var dreng. – Lukas 2:51.

  3.   Vis dem respekt. (3 Mosebog 19:3; Hebræerne 12:9) Det indbefatter i mange tilfælde hvad du siger, og hvordan du siger det. Det skal indrømmes at forældre nu og da opfører sig på en måde der gør det svært at respektere dem. Selv når det sker, kan børn ære deres forældre ved ikke at være respektløse i ord og handlinger. (Ordsprogene 30:17) Bibelen lærer at det er en alvorlig overtrædelse at håne sin far eller mor. – Mattæus 15:4.

  4.   Tag dig af dem. Når dine forældre kommer op i årene, har de måske brug for praktisk hjælp. Du kan ære dem ved at gøre dit bedste for at sikre dig at de har hvad de behøver. (1 Timoteus 5:4, 8) Kort før Jesus døde, sørgede han for eksempel for at nogen tog sig af hans mor. – Johannes 19:25-27.

Fejlagtige opfattelser af hvad det vil sige at ære sin far og mor

 Fejlagtig opfattelse: For at ære din far og mor skal du lade dem bestemme i dit ægteskab.

 Faktum: Bibelen lærer at ægteskabet har højere prioritet end andre familieforhold. I Første Mosebog 2:24 står der: “En mand [forlader] sin fader og sin moder, og han skal holde sig til sin hustru.” (Mattæus 19:4, 5) Ægtepar kan naturligvis have gavn af de råd deres forældre eller svigerforældre giver dem. (Ordsprogene 23:22) Men de gør klogt i at beslutte at sætte grænser for familiens indblanding i deres ægteskab. – Mattæus 19:6.

 Fejlagtig opfattelse: Din far og mor har den højeste myndighed.

 Faktum: Gud gav forældre myndighed inden for familien, men al menneskelig myndighed har grænser – og den går aldrig forud for Guds myndighed. Da en højere retsinstans for eksempel beordrede Jesus’ disciple til at være ulydige mod Gud, sagde de: “Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end mennesker.” (Apostelgerninger 5:27-29) På lignende måde skal børn adlyde deres forældre “i samhørighed med Herren”, det vil sige i alt det der ikke er i modstrid med Guds love. – Efeserne 6:1.

 Fejlagtig opfattelse: For at ære din far og mor skal du have samme tro som dem.

 Faktum: Bibelen opfordrer os til grundigt at undersøge om det vi lærer, er sandt. (Apostelgerninger 17:11; 1 Johannes 4:1) En der gør det, vælger måske en anden tro end sine forældre. Bibelen nævner flere af Guds trofaste tjenere som ikke fulgte deres forældres religion, deriblandt Abraham, Rut og apostlen Paulus. – Josua 24:2, 14, 15; Rut 1:15, 16; Galaterne 1:14-16, 22-24.

 Fejlagtig opfattelse: For at ære din far og mor skal du deltage i traditionelle ceremonier og forfædredyrkelse.

 Faktum: Bibelen siger: “Det er Jehova din Gud du skal tilbede, og det er ham alene du skal yde hellig tjeneste.” (Lukas 4:8) En der tilbeder sine forfædre, mishager Gud. Bibelen lærer desuden at “de døde ved slet ingenting”. De mærker ikke den ære der vises dem; de kan hverken hjælpe eller skade de levende. – Prædikeren 9:5, 10; Esajas 8:19.