Gå direkte til indholdet

Hvad siger Bibelen om ægteskab?

Hvad siger Bibelen om ægteskab?

Hvad Bibelen siger

 Efter at Gud havde skabt den første mand og kvinde, førte han dem sammen og indstiftede dermed ægteskabet. Det skulle være et særligt bånd mellem en mand og en kvinde der kunne danne grundlag for et trygt familieliv for dem og deres kommende børn. – 1. Mosebog 1:27, 28; 2:18.

 Gud ønsker at ægtepar skal være lykkelige. (Ordsprogene 5:18) I Bibelen har han givet os normer og principper der kan være en hjælp til at få et lykkeligt ægteskab.

I denne artikel

 Hvad er Guds normer for ægteskab?

 Fra begyndelsen var det Guds hensigt at ægteskabet skulle bestå af en mand og en kvinde der skulle blive ét. (1. Mosebog 2:24) Gud godkender ikke polygami, homoseksuelle handlinger eller at par lever sammen uden at være gift. (1. Korinther 6:9; 1. Thessaloniker 4:3) Jesus lærte sine disciple at de skulle holde sig til Guds oprindelige norm for ægteskab. – Markus 10:6-8.

 I Guds øjne er ægteskabet et livsvarigt bånd. Når en mand og en kvinde gifter sig, lover de hinanden troskab og at blive sammen så længe de begge lever. Gud forventer at de holder dette løfte. – Markus 10:9.

 Hvad med separation og skilsmisse?

 Det kan ske at en mand og hans hustru må være adskilt et stykke tid, for eksempel hvis en af dem må rejse for at tage sig af en nødsituation i familien. Men Bibelen fraråder separation på grund af ægteskabsproblemer. I stedet tilskynder den gifte par i en sådan situation til at arbejde på at løse deres problemer og blive sammen. – 1. Korinther 7:10.

 Utroskab er den eneste bibelske grund til skilsmisse. (Matthæus 19:9) Hvis to der er gift, beslutter at gå hver til sit eller blive skilt af andre grunde end utroskab, er ingen af dem altså bibelsk fri til at komme sammen med en anden eller gifte sig igen. – Matthæus 5:32; 1. Korinther 7:11.

 Er det nødvendigt at være lovformeligt gift for at ægteskabet kan blive godkendt af Gud?

 Gud forventer at kristne adlyder myndighedernes love angående ægteskab. (Titus 3:1) Når et par benytter sig af muligheden for at registrere deres ægteskab lovformeligt, viser de at de har respekt for myndighederne og for Guds norm om at ægteskabet er noget varigt. a

 Hvilke roller og ansvarsopgaver har ægtemænd og hustruer ifølge Bibelen?

  •  Begge har et ansvar. Mænd og hustruer skal behandle hinanden med kærlighed og respekt. (Efeserne 5:33) De må opfylde hinandens seksuelle behov på en kærlig måde og undgå alle former for utroskab. (1. Korinther 7:3; Hebræerne 13:4) Hvis de har børn, er det deres fælles ansvar at opdrage dem. – Ordsprogene 6:20.

     Bibelen kommer ikke ind på detaljer med hensyn til hvordan ægtepar skal deles om deres arbejde og opgaver i hjemmet. De kan sammen afgøre hvad der er bedst for deres familie.

  •  Mandens rolle. Bibelen siger at “en ægtemand er hoved for sin hustru”. (Efeserne 5:23) Han er hoved i den forstand at han har ansvar for sin familie og skal tage beslutninger der vil være til gavn for hans hustru og børn.

     Han skal gøre sit bedste for at sikre sig at deres fysiske, følelsesmæssige og åndelige behov bliver dækket. (1. Timotheus 5:8) Han viser at han sætter pris på sin hustrus egenskaber og gode evner ved at arbejde nært sammen med hende og tage hendes meninger og følelser i betragtning når der skal tages beslutninger. (Ordsprogene 31:11, 28) Bibelen siger at en mand må leve op til sit ansvar på en kærlig måde. – Kolossenserne 3:19.

  •  Hustruens rolle. Bibelen siger at “hustruen skal have dyb respekt for sin mand”. (Efeserne 5:33) Det glæder Gud når en hustru respekterer den rolle han har givet hendes mand.

     Hendes opgave er at samarbejde med sin mand, at støtte ham og at hjælpe ham med at tage gode beslutninger. (1. Mosebog 2:18) Bibelen taler meget positivt om en hustru der lever op til sin vigtige rolle i ægteskabet. – Ordsprogene 31:10.

 Er det et krav fra Gud at ægtepar i dag skal have børn?

 Nej. I fortiden sagde Gud til nogle af dem der tilbad ham, at de skulle få børn. (1. Mosebog 1:28; 9:1) Men kristne er ikke underlagt dette påbud. Jesus befalede aldrig sine disciple at få børn. Og hans første disciple sagde heller ikke at ægtepar burde få børn. Ægtepar afgør selv om de vil have børn eller ej.

 Hvordan kan Bibelen hjælpe ægtepar?

 Bibelen indeholder principper der kan hjælpe ægtepar til at få en god begyndelse på deres liv sammen. Principperne kan også hjælpe ægtepar til at klare udfordringer eller måske helt undgå dem.

 Bibelens principper kan hjælpe ægtepar til at ...

a Angående Bibelens syn på indgåelse af et ægteskab efter lokale skikke, for eksempel en stammeskik, se Vagttårnet for 15. oktober 2006, side 21, paragraf 12.