Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Åbenbaringens Bog – hvordan skal den forstås?

Hvad Bibelen siger

Det græske navn på Åbenbaringens Bog i Bibelen, apokaʹlypsis (apokalypse), betyder “afdækning” eller “afsløring”. Dette navn angiver formålet med Åbenbaringen – den afdækker ting der havde været skjult, og afslører begivenheder der ville ske langt ude i fremtiden. Mange af dens profetier er endnu ikke gået i opfyldelse.

Overblik over Åbenbaringens Bog

Nøgler til at forstå Åbenbaringens Bog

  1. Indholdet er positivt, ikke angstfremkaldende eller skræmmende for dem der tjener Gud. Mange forbinder ordet “apokalypse” med en stor katastrofe, men Åbenbaringens Bog indleder og afslutter med at sige at de der læser, forstår og overholder det der står i den, vil være lykkelige. – Åbenbaringen 1:3; 22:7.

  2. Åbenbaringen indeholder mange “tegn”, eller symboler, der ikke skal forstås bogstaveligt. – Åbenbaringen 1:1.

  3. Mange vigtige personer og symboler i Åbenbaringens Bog er introduceret tidligere i Bibelen:

  4. Synerne gælder “Herrens dag”, som begyndte da Guds rige blev oprettet i 1914 og Jesus begyndte at herske som konge. (Åbenbaringen 1:10) Vi kan derfor forvente at hovedparten af profetierne i Åbenbaringen vil blive opfyldt i vores tid.

  5. At forstå Åbenbaringens Bog kræver de samme ting som at forstå resten af Bibelen, derunder visdom fra Gud og hjælp fra dem der allerede forstår den. – Apostelgerninger 8:26-39; Jakob 1:5.