Gå direkte til indholdet

Hvad er det syvhovedede vilddyr i Åbenbaringen, kapitel 13?

Hvad er det syvhovedede vilddyr i Åbenbaringen, kapitel 13?

Hvad Bibelen siger

 Det syvhovedede vilddyr der dukker op i Åbenbaringen 13:1, er et symbol på alle de politiske magter i verden.

  •   Det har myndighed, magt og en trone, hvilket angiver at der er tale om en politisk faktor. – Åbenbaringen 13:2.

  •   Det hersker over “hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hver nation”, så det er større end en enkelt nationalstat. – Åbenbaringen 13:7.

  •   Det forener træk fra de fire dyr i profetien i Daniel 7:2-8: Det ligner en leopard og har fødder som en bjørn, en mund som en løve og ti horn. Dyrene i Daniels profeti identificeres som specifikke konger, eller politiske imperier, der følger efter hinanden. (Daniel 7:17, 23) Altså er vilddyret i Åbenbaringen, kapitel 13, et symbol på et samlet politisk system.

  •   Det stiger “op af havet”, det vil sige fra de oprørte menneskemasser som de menneskelige regeringer opstår fra. – Åbenbaringen 13:1; Esajas 17:12, 13.

  •   Bibelen siger at vilddyrets tal, eller navn – 666 – er “et menneskes tal”. (Åbenbaringen 13:17, 18) Dette udtryk viser at vilddyret i Åbenbaringen, kapitel 13, er noget der har med mennesker at gøre, og ikke et symbol på noget åndeligt eller dæmonisk.

 Selvom der kun er få ting nationerne kan blive enige om, er de forenede i deres beslutning om at fastholde deres myndighed frem for at underordne sig Guds riges styre. (Salme 2:2) De vil også gøre fælles front mod Guds hærstyrker som ledes af Jesus Kristus i Harmagedon, men denne krig vil føre til at nationerne bliver tilintetgjort. – Åbenbaringen 16:14, 16; 19:19, 20.

“Ti horn og syv hoveder”

 Visse tal bruges symbolsk i Bibelen. For eksempel står ti og syv for fuldstændighed. Nøglen til at forstå den specifikke betydning af de “ti horn og syv hoveder” på vilddyret i Åbenbaringen, kapitel 13, er det ‘billede af vilddyret’ der identificeres senere i Åbenbaringen – et højrødt vilddyr som har syv hoveder og ti horn. (Åbenbaringen 13:1, 14, 15; 17:3) Bibelen siger at dette røde vilddyrs syv hoveder betyder “syv konger”, eller riger. – Åbenbaringen 17:9, 10.

 De syv hoveder på vilddyret i Åbenbaringen 13:1 symboliserer ligeledes syv riger: de fremtrædende politiske magter der har været dominerende op gennem historien og er gået foran med hensyn til at undertrykke Guds folk – Egypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien, Grækenland, Rom og Storbritannien-USA. Hvis vi konkluderer at de ti horn står for alle suveræne stater, både små og store, så viser diademet, eller kronen, på det enkelte horn at hver stat udøver sin magt samtidig med tidens dominerende politiske magt.