Gå direkte til indholdet

VIDEOLEKTIONER

Introduktionsfilm til bibelbøger

Disse korte videolektioner giver nogle værdifulde oplysninger om Bibelens bøger. Brug lektionerne til at forbedre din bibellæsning og dit personlige studie.

Introduktion til 1. Mosebog

Første Mosebog indeholder vigtige sandheder om hvordan mennesket blev til, hvorfor der er ondskab og lidelser, og hvorfor vi mennesker dør.

Introduktion til 2. Mosebog

Gud befriede israelitterne fra slaveri i Egypten og gjorde dem til sit folk.

Introduktion til Ezra

Jehova holder sit løfte om at udfri sit folk fra eksilet i Babylon og at genindføre den rene tilbedelse i Jerusalem.

Introduktion til Nehemias

Sande kristne i dag kan lære noget meget vigtigt af Nehemias’ Bog i Bibelen.

Introduktion til Ester

De dramatiske begivenheder der fandt sted på Esters tid, vil styrke din tro på at Jehova Gud kan hjælpe sit folk under prøvelser i dag.

Introduktion til Job

Alle der elsker Jehova, vil blive udsat for prøver på deres loyalitet. Beretningen om Job styrker vores tillid til at vi kan bevare vores loyalitet og hævde Jehovas suverænitet.

Introduktion til Salmerne

Salmerne fremhæver Jehovas ret til at herske, hjælper og trøster dem der elsker ham, og viser hvordan verden vil blive forandret gennem hans rige.

Introduktion til Ordsprogene

Du kan få vejledning fra Gud på stort set alle områder af livet – lige fra forretningsanliggender til familieforhold.

Introduktion til Prædikeren

Kong Salomon fremhæver kontrasten mellem det der virkelig betyder noget i livet, og det der konflikter med visdommen fra Gud.

Introduktion til Højsangen

Den stærke kærlighed mellem sjulamitpigen og hyrden bliver omtalt som “Jahs flamme”. Hvorfor?

Introduktion til Esajas

Esajas er en bog fyldt med profetier der kan styrke vores tillid til Jehova, som vil opfylde sine løfter og redde os.

Introduktion til Jeremias

Jeremias holdt trofast ud i sin opgave på trods af problemer. Tænk over hvad hans eksempel kan betyde for kristne i dag.

Introduktion til Klagesangene

Bogen, der er skrevet af profeten Jeremias, udtrykker sorg over Jerusalems ødelæggelse og beskriver hvordan Gud viser barmhjertighed, når han ser at man angrer.

Introduktion til Ezekiel

Ezekiel udførte ydmygt og modigt de opgaver han fik af Gud, uanset hvor svære de var. Han er et godt eksempel for os i dag.

Introduktion til Daniel

Daniel og hans venner forblev trofaste mod Jehova under alle prøvelser. Deres eksempel og opfyldelsen af profetierne kan være til gavn for os nu i endens tid.

Introduktion til Hoseas

Hoseas’ profeti lærer os noget vigtigt angående Jehovas barmhjertighed med angrende syndere og hvilken form for tilbedelse han godkender.

Introduktion til Joel

Joel profeterede at “Jehovas dag” var nær, og forklarede hvordan man kunne overleve. Hans profeti er endnu vigtigere i dag.

Introduktion til Amos

Jehova gav Amos en meget vigtig opgave. Hvad kan vi lære af denne ydmyge mand?

Introduktion til Obadias

Det er den korteste bog i De Hebraiske Skrifter. Profetien giver håb og løfte om at Jehova Guds herredømme vil blive ophøjet.

Introduktion til Jonas

Profeten tog imod retledning, udførte sin opgave og lærte noget vigtigt om Guds loyale kærlighed og barmhjertighed. Følg med i hans gribende beretning.

Introduktion til Mika

Denne inspirerede profeti kan styrke vores tillid til at Jehovas forventninger er rimelige og til gavn for os.

Introduktion til Nahum

Profetien giver os tillid til at Jehova altid opfylder sine løfter, og at han hjælper alle der længes efter fred og tryghed under hans riges styre.

Introduktion til Habakkuk

Vi kan stole på at Jehova altid ved hvornår og hvordan det er bedst at gribe ind og hjælpe sit folk.

Introduktion til Sefanias

Hvorfor skal vi ikke begynde at tro at Jehovas dag aldrig kommer?

Introduktion til Haggaj

Profetien understreger vigtigheden af at tilbedelsen af Gud kommer før personlige interesser.

Introduktion til Zakarias

Jehova gjorde brug af mange syner og profetier for at styrke sit folk i fortiden. De samme profetier forsikrer os om at Jehova også er med os i dag.

Introduktion til Malakias

En profeti om Jehovas barmhjertighed, kærlighed og principper. Vi kan også lære meget af profetien i dag.

Introduktion til Matthæus

Få nogle baggrundsoplysninger om bibelbogen Matthæus, det første af de fire evangelier.

Introduktion til Markus

Det korteste af evangelierne, Markusevangeliet, giver os et glimt af hvordan Jesus vil regere som konge i Guds rige.

Introduktion til Lukas

Hvilke unikke detaljer indeholder Lukasevangeliet?

Introduktion til Johannes

Johannesevangeliet beskriver Jesus’ kærlighed til menneskeheden, hans eksempel i ydmyghed og hans rolle som Kristus, kongen i Guds rige.

Introduktion til Apostlenes Gerninger

De første kristne gjorde en ihærdig indsats for at gøre folk af alle nationer til disciple. Apostlenes Gerninger kan øge din begejstring og entusiasme for forkyndelsen.

Introduktion til Romerne

Vejledning fra Jehova om hans upartiskhed og vigtigheden af at have tro på Jesus Kristus.

Introduktion til 1. Korinther

I Paulus’ brev er der vejledning angående enhed, moralsk renhed, kærlighed og troen på opstandelsen.

Introduktion til 2. Korinther

Jehova, “den Gud som giver al trøst”, giver sine tjenere styrke og hjælper dem.

Introduktion til Galaterne

Paulus’ brev til galaterne er lige så aktuelt i dag som da det blev skrevet. Det kan hjælpe alle sande kristne til at forblive trofaste.

Introduktion til Efeserne

Efeserbrevet fremhæver Guds beslutning om at sørge for fred og enhed gennem Jesus Kristus.

Introduktion til Filipperne

Når vi holder ud under prøvelser, opmuntrer vi andre til at stå fast i troen.

Introduktion til Kolossenserne

Vi glæder Jehova når vi anvender det vi lærer, tilgiver hinanden villigt og anerkender den myndighed og stilling Jesus har.

Introduktion til 1. Thessaloniker

Det er vigtigt at vi holder os åndeligt vågne, forvisser os om alle ting, bliver ved med at bede og opmuntrer hinanden.

Introduktion til 2. Thessaloniker

Paulus skriver for at korrigere en forkert påstand om at Jehovas dag allerede var kommet, og han opmuntrer brødrene til at stå fast i troen.

Introduktion til 1. Timotheus

Paulus skrev 1. Timotheus for at fastlægge nogle organisatoriske retningslinjer for menigheden og for at advare mod falsk lære og kærlighed til penge.

Introduktion til 2. Timotheus

Paulus opmuntrer Timotheus til at være flittig og grundig i sin tjeneste.

Introduktion til Titus

I sit brev til Titus nævner Paulus de problemer der var i menighederne på Kreta, og beskriver de åndelige kvalifikationskrav der er til ældste.

Introduktion til Filemon

Kristne kan lære meget om ydmyghed, venlighed og tilgivelse ved at læse dette korte men magtfulde brev.

Introduktion til Hebræerne

Den kristne tro er baseret på noget der er meget større end templer og dyreofre.

Introduktion til Jakob

Jakob bruger et levende billedsprog for at fremhæve vigtige kristne principper.

Introduktion til 1. Peter

Peter opmuntrer os til at være flittige og til at kaste alle vores bekymringer på Gud.

Introduktion til 2. Peter

Peters Andet Brev opmuntrer os til at forblive trofaste mens vi venter på nye himle og en ny jord.

Introduktion til 1. Johannes

Johannes’ brev advarer os mod antikrister og hjælper os til at se hvad vi skal elske, og hvad vi ikke skal elske.

Introduktion til 2. Johannes

Johannes’ Andet Brev minder os om at vi skal blive ved med at vandre i sandheden og være på vagt over for bedragere.

Introduktion til 3. Johannes

Johannes’ Tredje Brev lærer os meget om hvor godt det er at være gæstfri.

Introduktion til Judas

Judas afslører de onde mennesker som forsøger at nedbryde de kristne og trække dem væk fra Jehova.

Introduktion til Åbenbaringen

De imponerende syner i Åbenbaringens Bog viser hvordan Guds rige vil gennemføre Guds hensigt med menneskene og jorden.

Lær mere

BØGER & BROCHURER

Bibelen — hvad er dens budskab?

Hvad er Bibelens gennemgående budskab?

BIBELEN

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Denne gratis studieudgave af Ny Verden-Oversættelsen indeholder billeder, fodnoter, krydshenvisninger og andre studieredskaber.