Gå direkte til indholdet

Patienter der er Jehovas Vidner, klarer sig bedre

Patienter der er Jehovas Vidner, klarer sig bedre

AUSTRALIEN: “Patienter der er Jehovas Vidner – som afviser blodtransfusion af religiøse årsager – klarer sig faktisk bedre end andre patienter,” skriver avisen The Sydney Morning Herald den 2. oktober 2012.

Avisen citerer klinisk professor James Isbister ved Sydney Medical School under Sydneys Universitet. “Professor Isbister sagde at Jehovas Vidner fik en bedre behandling af læger som forsøgte at bevare deres [Vidnernes] eget blod. Derfor var der flere der overlevede, og opholdet på hospitalet og på intensivafdelingen var kortere i sammenligning med folk der fik blodtransfusion under operationen,” skriver avisen.

Professor Isbister er ikke den eneste der har dette synspunkt. Om patienter der er Jehovas Vidner og har gennemgået en hjerteoperation, siger Archives of Internal Medicine, 13.-27. august 2012: “Hos Vidnerne oplevede vi færre akutte komplikationer og kortere hospitalsophold end hos sammenlignelige patienter der fik blodtransfusion.”