Gå direkte til indholdet

Blodtransfusioner – Hvad lægerne siger nu

Blodtransfusioner – Hvad lægerne siger nu

I årtier er Jehovas Vidner blevet kritiseret fordi de har nægtet at modtage blodtransfusion. Denne indstilling der bygger på Bibelens påbud om at man skal ‘afholde sig fra blod’, har til tider været i konflikt med det læger mente bedst tjente deres patienters helbred. – Apostelgerninger 15:29.

Der lyder dog stadig flere røster blandt erfarne læger der giver udtryk for at man af helbredsmæssige grunde bør bruge metoder så man undgår blodtransfusion.

I foråret 2013 indeholdt tidsskriftet Stanford Medicine Magazine, der udgives af Stanford University School of Medicine, en særlig rapport om blod hvor et afsnit havde titlen: “Against the Flow – What’s Behind the Decline in Blood Transfusions?” (Mod tendensen – Hvad skyldes det mindre forbrug af blodtransfusioner?) Artiklens forfatter, Sarah C.P. Williams, siger: “I løbet af det sidste årti, har en voksende mængde research afsløret at man på hospitaler i hele verden har brugt blod i flere tilfælde og i større mængder end nødvendigt for at hjælpe patienterne – både under operationer og i forbindelse med medicinsk behandling.”

Forfatteren citerer dr. med. Patricia Ford, grundlægger og leder af The Center for Bloodless Medicine and Surgery (Centret for transfusionsfri behandling og -kirurgi) ved Pennsylvania Hospital. Dr. Ford sagde: “Der er den indgroede holdning inden for lægevidenskaben at folk vil dø hvis de ikke har en vis blodprocent, at blod er det eneste der kan redde liv ... Det er sandt i nogle særlige tilfælde, a men for de fleste patienters vedkommende er det simpelt hen ikke sandt.”

Dr. Ford, der hvert år behandler omkring 700 Jehovas Vidner, udtalte også: “Adskillige af de læger jeg har talt med ... havde den fejlagtige opfattelse at mange af patienterne ikke kan overleve uden at modtage blod ... Jeg har måske endda selv tænkt i de baner. Men jeg lærte hurtigt at man kan behandle disse patienter ved blot at benytte nogle enkle metoder.”

I august 2012 udgav tidsskriftet Archives of Internal Medicine resultatet af en 28 år lang undersøgelse af patienter der havde fået foretaget en hjerteoperation på et bestemt hospital. Jehovas Vidner kom sig hurtigere end patienter i samme situation der fik blodtransfusioner. Patienter der var Jehovas Vidner, havde færre komplikationer under indlæggelsen, en bedre overlevelsesprocent lige efter operationen og samme overlevelsesprocent efter 20 år som dem der havde modtaget transfusion.

I en artikel i The Wall Street Journal fra 8. april 2013 stod der: “Transfusionsfri behandling – operationer der bliver foretaget uden brug af blod – er blevet anvendt i mange år i forbindelse med patienter der af religiøse grunde nægter at modtage transfusioner. Nu vælger hospitaler i højere grad denne behandlingsform ... Kirurger der går ind for transfusionsfri behandling, siger at denne teknik reducerer omkostningerne i forbindelse med indkøb, oplagring, behandling, test og transfusion af blod. Desuden reducerer den risikoen for transfusions-relaterede infektioner og komplikationer der betyder at patienterne får et længere hospitalsophold.”

Ikke overraskende udtaler Robert Lorenz, der er leder af blod management på Cleveland Clinic: “Man får en umiddelbar fornemmelse af at man hjælper patienten ved at give en transfusion ... Men de data man gennem lang tid har indsamlet viser at det modsatte er tilfældet.”

a Se artiklen “Ofte stillede spørgsmål – Hvorfor afviser I blodtransfusion?” for at få at vide hvad Jehovas Vidners holdning er til blod.