Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Skal jeg droppe ud af skolen?

Her er noget du skal overveje

Hvor mange år skal man gå i skole der hvor du bor? Hvor længe har du gået i skole? Hvis du vælger at holde op med at gå i skole før tid, ignorerer du Bibelens bud om at man skal “underordne sig de højere myndigheder”. – Romerne 13:1.

Har du nået målet med din uddannelse? Hvilke mål vil du gerne have at din uddannelse hjælper dig til at nå? Er du ikke helt sikker? Så må du finde ud af det! Ellers er du som en passager der stiger på et tog uden at vide hvor han vil hen. Sæt dig ned sammen med dine forældre og tal om afsnittet “ Hvilke mål har jeg med min uddannelse?”, som findes nedenfor. Hvis du afbryder din uddannelse før du har nået de mål du og dine forældre har opstillet, dropper du ud af skolen.

At droppe ud af skolen svarer til at hoppe af et tog før du når dit bestemmelsessted

Hvorfor har du lyst til at droppe ud? Måske vil du gerne hjælpe din familie økonomisk eller bruge mere tid i forkyndelsen. Nogle selviske grunde kunne være at undgå prøver eller slippe for lektier. Udfordringen består i at afgøre hvad der er dit egentlige motiv – og om det er uselvisk eller selvisk. Hvis du dropper ud bare for at slippe for problemer, vil du sikkert få en ubehagelig overraskelse.

At droppe ud af skolen svarer til at hoppe af et tog før du når dit bestemmelsessted. Det er måske ubehageligt at sidde i toget, og dine medpassagerer kan være uvenlige. Men hvis du springer af toget mens det kører, er det indlysende at du ikke når dit bestemmelsessted, og du kommer højst sandsynligt alvorligt til skade. På samme måde vil du, hvis du dropper ud af skolen, nok have sværere ved at få et arbejde, og hvis du får et, er lønnen sikkert lavere end den du kunne have fået hvis du havde fuldført din skoleuddannelse.

I stedet for at droppe ud vil det altså være en god idé at du tålmodigt arbejder dig gennem de problemer du møder i skolen. Ved at gøre det lærer du udholdenhed, og du vil være bedre rustet til at klare lignende udfordringer på arbejdsmarkedet.

 Hvilke mål har jeg med min uddannelse?

En uddannelse skal først og fremmest hjælpe en til at finde et job så man kan forsørge sig selv og en eventuel familie. (2 Thessaloniker 3:10, 12) Har du fundet ud af hvilken form for job du gerne vil have, og hvordan du kan bruge skoletiden til at forberede dig på det? Som en hjælp til at vurdere om din uddannelse fører dig i den rigtige retning, kan du svare på følgende spørgsmål:

  • Hvad er mine stærke sider? (Er du for eksempel god til at arbejde sammen med andre? Er du glad for at arbejde med dine hænder eller for at fremstille eller reparere ting? Er du god til at analysere og løse problemer?)

  • I hvilken type job ville jeg kunne bruge mine stærke sider?

  • Hvilke jobmuligheder er der dér hvor jeg bor?

  • Hvilke fag har jeg nu som forbereder mig til at komme ud på arbejdsmarkedet?

  • Hvilke uddannelsesmuligheder har jeg i øjeblikket som kunne hjælpe mig til at nå mine mål?

Husk at dit mål er at gennemføre en uddannelse som du kan bruge til noget. Gå derfor ikke i den anden grøft ved at blive evighedsstudent – en som “bliver på toget” i det uendelige blot for at slippe for det ansvar der følger med at blive voksen.

 

Lær mere

TEENAGERE

Unge spørger, bind 1

Alkohol og stoffer, sex og moral, dating og kærester er blandt de emner der tages op.