Gå direkte til indholdet

HJÆLP TIL FAMILIEN | FORÆLDREROLLEN

Når din teenager svigter din tillid

Når din teenager svigter din tillid

 Nogle teenagere kommer gang på gang senere hjem end aftalt. Nogle lyver, sniger sig ud for at være sammen med venner eller fører deres forældre bag lyset på andre måder. Hvad kan du gøre hvis din teenager svigter din tillid?

 Er min teenager oprørsk?

 Ikke nødvendigvis. Bibelen siger at “ufornuft er knyttet til et ungt menneskes hjerte”, og teenagere er ofte levende beviser på sandheden i de ord. (Ordsprogene 22:15, fodnote) “Teenagere træffer indimellem uovervejede og ukloge beslutninger,” skriver ph.d. Laurence Steinberg. “Man må forvente nogle bommerter.” a

 Hvad hvis min teenager bevidst har ført mig bag lyset?

 Gå ikke ud fra at han kun er ude på at trodse dig. b Undersøgelser viser at unge rent faktisk går op i hvad deres forældre tænker om dem, selv hvis det umiddelbart ikke virker sådan. Måske viser din teenager det ikke, men han er sikkert skuffet over sig selv og ked af at han har skuffet dig.

Et brækket ben kan når det er helet, genvinde sin styrke – det samme gælder brudt tillid

 Hvis skyld er det?

 •    Er det på grund af omgivelserne? Bibelen siger at “dårligt selskab ødelægger gode vaner”. (1. Korinther 15:33) Der er ingen tvivl om at teenagere bliver meget påvirket af deres venner. De bliver også påvirket af andre ting, som sociale medier og reklamer. Hvis man derudover tænker på at de ikke har særligt stor livserfaring, er der ikke noget at sige til at de indimellem træffer uheldige beslutninger. Selvfølgelig må de lære at tage ansvar for deres beslutninger hvis de skal udvikle sig til modne voksne der er til at stole på.

 •    Er det på grund af mig? Måske spekulerer du på om du har været for streng, og om det er derfor din teenager opfører sig som han gør. Eller det kan være du spekulerer på om du har været for eftergivende, og om han har fået for stor frihed. Men i stedet for at fokusere på hvad du måske har gjort forkert, så tænk over hvad du kan gøre nu for at hjælpe.

 Hvordan kan jeg hjælpe min teenager til at genvinde min tillid?

 •    Behersk dig selv. Din teenager forventer sandsynligvis at du bliver vred og skælder ud. Men er det den bedste måde at reagere på? Prøv i stedet at tale roligt med ham om hvad der er årsagen til det der er sket. Var det fordi han var nysgerrig? Kedede han sig? Følte han sig ensom? Eller ville han bare gerne passe ind? Ingen af de ting er selvfølgelig en undskyldning for at gøre noget forkert, men den form for samtale vil hjælpe dig – og din teenager – til bedre at forstå det underliggende problem.

   Princip fra Bibelen: “Enhver skal være hurtig til at lytte, men langsom til at tale og langsom til at blive vred.” – Jakob 1:19.

 •    Hjælp din teenager med at analysere situationen. Stil spørgsmål som “Hvad har du lært af det der er sket?” og “Hvad vil du gøre anderledes næste gang?” Den slags spørgsmål kan hjælpe ham til at blive bedre til at tænke sig om og træffe fornuftige beslutninger.

   Princip fra Bibelen: “Vejled, irettesæt og tilskynd med stor tålmodighed og god undervisning.” – 2. Timotheus 4:2.

 •    Lad din teenager mærke konsekvenserne af sine valg. En straf eller restriktion virker bedst hvis den er relateret til selve overtrædelsen. Hvis din teenager for eksempel har pjækket fra skole for at hænge ud med sine venner, kan du måske i en vis periode sætte begrænsninger for hvor meget han må være sammen med dem.

   Princip fra Bibelen: “Hvad et menneske sår, skal det også høste.” – Galaterne 6:7.

 •    Fokusér på at genopbygge tilliden. Det er selvfølgelig ikke noget der sker fra den ene dag til den anden. Men din teenager har brug for at vide at det er muligt at tilliden med tiden kan blive genopbygget. Du må så at sige sørge for at han kan se lys forude. Hvis han føler at han aldrig vil kunne genvinde din tillid, opgiver han måske forsøget.

   Princip fra Bibelen: “I må ikke gøre jeres børn frustrerede så de mister modet.” – Kolossenserne 3:21.

a Fra bogen You and Your Adolescent.

b Teenageren i denne artikel omtales i hankøn, men principperne gælder begge køn.