Neidio i'r cynnwys

Teithiau Tywys Bethel

Dewch ar daith dywys o gwmpas ein swyddfeydd cangen, sy’n aml yn cael eu galw’n Bethel. Mewn llawer o swyddfeydd mae arddangosfeydd hunan-dywys i’w gweld.

Rhybudd Coronafeirws (COVID-19): Mewn llawer o wledydd, dydyn ni ddim ar hyn o bryd yn gallu gwahodd ymwelwyr i'n canghennau. Am fwy o fanylion, cysylltwch â'r gangen yr hoffech ymweld â hi.

Wcráin

Bwcio Taith Dywys

A ddylech chi fwcio taith dywys o flaen llaw? Dylech. Gofynnwn i bawb fwcio taith dywys ymlaen llaw, boed i’r grŵp yn fawr neu yn fach, er mwyn inni sicrhau fod digon o le i bawb fwynhau y daith.

Ydy’n bosib mynd ar daith dywys heb fwcio o flaen llaw? Os nad ydych chi wedi bwcio o flaen llaw, efallai na fydd lle ichi ar y daith. Dim ond rhif penodol sy’n gallu mynd ar daith dywys bob diwrnod.

Pa amser dylech chi gyrraedd? Er mwyn i’r daith dywys gychwyn ar amser, awgrymwn ichi gyrraedd o fewn chwarter awr cyn dechrau eich taith dywys.

Sut rydych chi’n bwcio taith dywys? Cliciwch ”Bwcio Taith Dywys.”

Ydy’n bosib ichi newid neu ganslo amser taith dywys? Ydy. Cliciwch ”Gweld neu Newid Taith Dywys.”

Beth gallaf ei wneud os nad oes taith dywys ar gael? Rhowch gynnig arni eto. Wrth i grwpiau eraill newid eu teithiau tywys neu eu canslo, mae dyddiau ac amserau newydd teithiau tywys ar gael.

Teithiau Tywys

Lvivska Street 64

Briukhovychi

79491 LVIV

WCRÁIN

+38 032-240-9200

Beth sydd i’w weld?

Taith dywys am hanner awr sy’n dangos sut mae’r gangen yn goruchwylio gweithgareddau Tystion Jehofa mewn mwy na 1,500 o gynulleidfaoedd yn Wcráin, a sut maen nhw’n gofalu am adeiladu Neuaddau’r Deyrnas a chyfieithu cyhoeddiadau am y Beibl i’r Romani (Chokeshi, Lovari), Romani (Wcráin), Rusyn (Carpathia), Wcreineg, ac i Iaith Arwyddion Rwsia.

Hefyd, cewch fwynhau arddangosfa hanesyddol Tystion Jehofa yn Wcráin. Cewch gerdded o gwmpas y gangen ar daith hunandywys a mwynhau rhywbeth i fwyta ac yfed yn y ganolfan ymwelwyr. Hyd y daith yw 2.5 awr.

Lawrlwytho Taflen Daith