Neidio i'r cynnwys

Teithiau Tywys Bethel

Dewch ar daith dywys o gwmpas ein swyddfeydd cangen, sy’n aml yn cael eu galw’n Bethel. Mewn llawer o swyddfeydd mae arddangosfeydd hunan-dywys i’w gweld.

Rhybudd Coronafeirws (COVID-19): Mewn llawer o wledydd, dydyn ni ddim ar hyn o bryd yn gallu gwahodd ymwelwyr i'n canghennau. Am fwy o fanylion, cysylltwch â'r gangen yr hoffech yweld â hi.

Prydain

Bwcio Taith Dywys

A ddylech chi fwcio taith dywys o flaen llaw? Dylech. Gofynnwn i bawb fwcio taith dywys ymlaen llaw, boed i’r grŵp yn fawr neu yn fach, er mwyn inni sicrhau fod digon o le i bawb fwynhau y daith.

Ydy’n bosib mynd ar daith dywys heb fwcio o flaen llaw? Os nad ydych chi wedi bwcio o flaen llaw, efallai na fydd lle ichi ar y daith. Dim ond rhif penodol sy’n gallu mynd ar daith dywys bob diwrnod.

Pa amser dylech chi gyrraedd? Er mwyn i’r daith dywys gychwyn ar amser, awgrymwn ichi gyrraedd o fewn awr cyn dechrau eich taith dywys.

Sut rydych chi’n bwcio taith dywys? Os ydy’ch grŵp yn cynnyws 20 neu lai o bobl, yna cliciwch ”Bwcio Taith Dywys—Llai nag 20 o Bobl.” Er mwyn trefnu am daith dywys gyda grŵp o 20 a mwy, trefnwch y daith drwy ffonio’r swyddfa.

Ydy’n bosib ichi newid neu ganslo amser taith dywys? Ydy. Cliciwch ”Gweld neu Newid Taith Dywys.”

Beth gallaf ei wneud os nad oes taith dywys ar gael? Rhowch gynnig arni eto. Wrth i grwpiau eraill newid eu teithiau tywys neu eu canslo, mae dyddiau ac amserau newydd teithiau tywys ar gael.

Teithiau Tywys

1 Kingdom Way

West Hangingfield

CHELMSFORD

CM2 8FW

LLOEGR

+44 20-8906-2211

Beth sydd i’w weld?

Goruchwylio’r gwaith addysgol Tystion Jehofa am y Beibl mewn sawl gwlad gan gynnwys Iwerddon, Prydain, a Malta. Cydlynu gwaith cyfieithu llenyddiaeth Feiblaidd i nifer o ieithoedd gan gynnwys Cymraeg, Gaeleg, Gwyddeleg, ac Iaith Arwyddion Prydain. Hefyd yn cynhyrchu recordiadau sain a fideo.

Arddangosfa Hunandywys

  1. ”Ein Hetifeddiaeth”: Mae’r arddangosfa hunandywys hon yn cofnodi datblygiad y gwaith pregethu ym Mhrydain ac Iwerddon.

  2. ”Y Beibl ym Mhrydain”: Yn yr arddangosfa hon mae Beiblau prin i’w gweld, ac mae’n cynnwys hanes cyfieithu’r Beibl dros y canrifoedd.

  3. Adrannau Cangen Prydain: Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys fideos sy’n esbonio’r gwaith sy’n cael ei wneud yng Nghangen Prydain.

Lawrlwytho Taflen Daith