Neidio i'r cynnwys

Teithiau Tywys Bethel

Dewch ar daith dywys o gwmpas ein swyddfeydd cangen, sy’n aml yn cael eu galw’n Bethel. Mewn llawer o swyddfeydd mae arddangosfeydd hunan-dywys i’w gweld.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Hong Cong

Bwcio Taith Dywys

A ddylech chi fwcio taith dywys o flaen llaw? Dylech. Gofynnwn i bawb fwcio taith dywys ymlaen llaw, boed i’r grŵp yn fawr neu yn fach, er mwyn inni sicrhau fod digon o le i bawb fwynhau y daith. Bwciwch o leiaf wythnos ymlaen llaw, ac yn gynharach yn ystod gwyliau banc.

Ydy’n bosib mynd ar daith dywys heb fwcio o flaen llaw? Os nad ydych chi wedi bwcio o flaen llaw, efallai na fydd lle ichi ar y daith. Dim ond rhif penodol sy’n gallu mynd ar daith dywys bob diwrnod.

Pa amser dylech chi gyrraedd? Er mwyn i’r daith dywys gychwyn ar amser, awgrymwn ichi gyrraedd o leiaf deg munud cyn dechrau eich taith dywys.

Sut rydych chi’n bwcio taith dywys? Cliciwch ”Bwcio Taith Dywys.”

Ydy’n bosib ichi newid neu ganslo amser taith dywys? Ydy. Cliciwch ”Gweld neu Newid Taith Dywys.”

Beth gallaf ei wneud os nad oes taith dywys ar gael? Rhowch gynnig arni eto. Wrth i grwpiau eraill newid eu teithiau tywys neu eu canslo, mae dyddiau ac amserau newydd teithiau tywys ar gael.

Teithiau Tywys

1 Hung To Road, Floor 22

Kwun Tong

KOWLOON

HONG CONG

+852 3950-3500

(Cymerith pum munud i gerdded i’n swyddfa o orsaf trên Ngau Tau Kok. Yn yr orsaf, ewch cerddwch drwy allanfa B6.)

Beth sydd i’w weld?

Arolygu gwaith addysgu Beiblaidd Tystion Jehofa yn Hong Cong a Macao. Creu recordiadau fideo yn Iaith Arwyddion Hong Cong.

Lawrlwytho Taflen Daith