Neidio i'r cynnwys

Teithiau Tywys Bethel

Dewch ar daith dywys o gwmpas ein swyddfeydd cangen, sy’n aml yn cael eu galw’n Bethel. Mewn llawer o swyddfeydd mae arddangosfeydd hunan-dywys i’w gweld.

Rhybudd Coronafeirws (COVID-19): Mewn llawer o wledydd, dydyn ni ddim ar hyn o bryd yn gallu gwahodd ymwelwyr i'n canghennau. Am fwy o fanylion, cysylltwch â'r gangen yr hoffech ymweld â hi.

Georgia

Bwcio Taith Dywys

A ddylech chi fwcio taith dywys o flaen llaw? Dylech. Gofynnwn i bawb fwcio taith dywys ymlaen llaw, boed i’r grŵp yn fawr neu yn fach, er mwyn inni sicrhau fod digon o le i bawb fwynhau y daith. Bwciwch o leiaf wythnos ymlaen llaw. Ni fydd teithiau tywys ar gael yn ystod y penwythnos nag ar ôl oriau gwaith.

Ydy’n bosib mynd ar daith dywys heb fwcio o flaen llaw? Os nad ydych chi wedi bwcio o flaen llaw, efallai na fydd lle ichi ar y daith.

Pa amser dylech chi gyrraedd? Er mwyn sicrhau fod digon o le i bawb, awgrymwn ichi gyrraedd o fewn chwarter awr cyn dechrau eich taith dywys.

Sut rydych chi’n bwcio taith dywys? Cliciwch ”Bwcio Taith Dywys.”

Ydy’n bosib ichi newid neu ganslo amser taith dywys? Ydy. Cliciwch ”Gweld neu Newid Taith Dywys.”

Beth gallaf ei wneud os nad oes taith dywys ar gael? Rhowch gynnig arni eto. Wrth i grwpiau eraill newid eu teithiau tywys neu eu canslo, mae dyddiau ac amserau newydd teithiau tywys ar gael.

Teithiau Tywys

10 Airport Settlement XIII St.

TBILISI, 0182

GEORGIA

+995 32-276-23-59

+995 597-71-00-00

Beth sydd i’w weld?

Yn goruchwylio’r gwaith pregethu yn Georgia ac Aserbaijan, yn ogystal â’r gwaith o gyfieithu cyhoeddiadau am y Beibl i’r Aserbaijani, Georgeg, Cwrdeg Cwrmanji (Cawcasws a Syrilig), a’r Mingreleg ac yn paratoi cyhoeddiadau mewn braille yr iaith Georgeg.

Lawrlwytho Taflen Daith