Neidio i'r cynnwys

Teithiau Tywys Bethel

Dewch ar daith dywys o gwmpas ein swyddfeydd cangen, sy’n aml yn cael eu galw’n Bethel. Mewn llawer o swyddfeydd mae arddangosfeydd hunan-dywys i’w gweld.

Rhybudd Coronafeirws (COVID-19): Mewn llawer o wledydd, dydyn ni ddim ar hyn o bryd yn gallu gwahodd ymwelwyr i'n canghennau. Am fwy o fanylion, cysylltwch â'r gangen yr hoffech ymweld â hi.

Awstralia

Bwcio Taith Dywys

A ddylech chi fwcio taith dywys o flaen llaw? Dylech. Gofynnwn i bawb fwcio taith dywys ymlaen llaw, boed i’r grŵp yn fawr neu yn fach, er mwyn inni sicrhau fod digon o le i bawb fwynhau y daith. Bwciwch o leiaf un wythnos ymlaen llaw. Ond os ydych am ddod yn ystod gŵyl banc, anogwn ichi alw ymhellach o flaen llaw.

Ydy’n bosib mynd ar daith dywys heb fwcio o flaen llaw? Os nad ydych chi wedi bwcio o flaen llaw, efallai na fydd lle ichi ar y daith. Dim ond rhif penodol sy’n gallu mynd ar daith dywys bob diwrnod.

Pa amser dylech chi gyrraedd? Er mwyn i’r daith dywys gychwyn ar amser, awgrymwn ichi gyrraedd o leiaf 10 munud o flaen llaw.

Sut rydych chi’n bwcio taith dywys? Cliciwch ”Bwcio Taith Dywys.”

Ydy’n bosib ichi newid neu ganslo amser taith dywys? Ydy. Cliciwch ”Gweld neu Newid Taith Dywys.”

Beth gallaf ei wneud os nad oes taith dywys ar gael? Rhowch gynnig arni eto. Wrth i grwpiau eraill newid eu teithiau tywys neu eu canslo, mae dyddiau ac amserau newydd teithiau tywys ar gael.

Teithiau Tywys

12-14 Zouch Road

DENHAM COURT NSW 2565

AWSTRALIA

+61 2-9829-5600

Beth sydd i’w weld?

Yn arolygu gwaith addysgol Beiblaidd Tystion Jehofa yn Awstralia, Dwyrain Timor, Niwe, Samoa, Samoa America, Seland Newydd, Tonga, Ynys Norfolk, a’r Ynysoedd Cook. Yn cydlynu cyfieithu llenyddiaeth Feiblaidd i 24 iaith.

Arddangosfa Hanes Hunan-dywys

Mae’n cyflwyno datblygiad y gwaith pregethu yn Awstralasia.

Lawrlwytho Taflen Daith