Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Gwybodaeth am Swyddfeydd a Theithiau Tywys

Dewch ar daith dywys o gwmpas ein swyddfeydd a’n hargraffdai. Dod o hyd i gyfeiriadau ac amserau.

Yr Unol Daleithiau

Bwcio Teithiau Tywys

A ddylech chi fwcio taith dywys o flaen llaw? Dylech. Er mwyn inni osgoi gorlwytho’r derbynfeydd ac i sicrhau fod pawb yn gallu mwynhau y daith dywys, mae’n bwysig i bawb sydd eisiau ymweld â Patterson, Wallkill, neu Warwick fwcio taith dywys o flaen llaw, boed y grŵp yn fach neu yn fawr. Defnyddiwch y cysylltiadau isod er mwyn bwcio taith dywys ym mhob lleoliad.

Ydy’n bosib i fynd ar daith dywys heb bwcio o flaen llaw? Os nad ydych chi wedi bwcio o flaen llaw, efallai na fydd lle ichi ar y daith. Mae cynllun yr arddangosfeydd yn caniatáu dim ond i rif penodol fynd o gwmpas yr amgueddfeydd yn Warwick bob dydd.

Pa amser dylech chi gyrraedd? Rydyn ni’n awgrymu ichi gyrraedd ddim mwy nag awr o flaen llaw. Yna, bydd digon o le i bawb yn y maes parcio ac yn y derbynfeydd.

Sawl lleoliad dylech chi ymweld mewn diwrnod? Nid ydy’n bosib weld mwy na dau leoliad yn gyfforddus mewn diwrnod.

Grwpiau Sy’n Llai na 20

Grwpiau Sy’n 20 neu Fwy

Gwneud cais ar-lein am daith dywys fel grŵp i ymweld â’n canolfannau yn Patterson, Wallkill, a Warwick.

Canslo Taith Dywys

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein i ganslo gais am daith dywys ar gyfer grŵp neu i ganslo taith dywys.

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK NY 10987

UNITED STATES

+1 845-​324-​3000

Teithiau Tywys

Bydd teithiau tywys Warwick yn dechrau Ddydd Llun, 3 Ebrill 2017. Bwciwch eich taith dywys drwy wneud cais ar-lein cyn trefnu teithio.

Dydd Llun i ddydd Gwener

8:00 a.m. to 4:00 p.m.

(Arddangosfeydd Hunan-Dywys)

Rhwng 8:00 ac 11:00 yb. a rhwng 1:00 a 4:00 yp.

Hyd y daith: 20 munud

(Taith dywys)

Beth Sydd i’w Weld?

Arddangosfeydd Hunan-Dywys

  1. Y Beibl a’r Enw Dwyfol. Mae gan yr arddangosfa hon ddetholiad o Feiblau prin, a chewch weld sut mae enw Duw wedi ei gadw yn yr Ysgrythurau er gwaethaf ymdrechion i’w ddileu. Mae gan yr arddangosfa oriel, sydd yn cael ei newid yn rheolaidd, yn yr oriel hon, cewch weld Beiblau prin ac arteffactau sy’n berthnasol i’r Beibl.

  2. Pobl Sy’n Dwyn Enw Jehofa. Mae gan yr arddangosfa hon hanes gweledol o etifeddiaeth ysbrydol Tystion Jehofa. Mae hyn yn cynnwys arteffactau, graffigau, a hanesion person cyntaf sy’n dangos bod Jehofa wedi bod yn arwain, yn dysgu, ac yn trefnu ei bobl i wneud ei ewyllys fesul cam.

  3. Pencadlys​—Ffydd ar Waith. Mae’r arddangosfa ryngweithiol hon yn esbonio gwaith pwyllgorau’r corff llywodraethol a sut maen nhw’n helpu Tystion Jehofa i ddilyn cyfarwyddiadau Ysgrythurol o ran cwrdd gyda’i gilydd, gwneud disgyblion, derbyn bwyd ysbrydol, a sut i ddangos cariad tuag at ei gilydd.

Taith Dywys

Yn y daith dywys hon cewch weld rhannau o’r Adeilad Swyddfeydd/Gwasanaethau a gerddi Warwick.

Lawrlwytho Taflen Daith

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

YR UNOL DALEITHIAU

+1 845-306-1000

Teithiau Tywys

Bwciwch eich taith dywys drwy wneud cais ar-lein cyn trefnu teithio.

Dydd Llun i ddydd Gwener

Rhwng 8:00 ac 11:00 yb. a rhwng 1:00 a 4:00 yp.

Hyd y daith: 2 awr

Beth Sydd i’w Weld?

Cynhyrchu lluniau ar gyfer ein cyhoeddiadau, yn ogystal â gwneud recordiadau sain a fideo. Mae’r daith yn disgrifio’r ysgolion Beiblaidd sy’n cael eu cynnal yno.

Lawrlwytho Taflen Daith

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NY 12589

YR UNOL DALEITHIAU

+1 845-744-6000

Teithiau Tywys

Bwciwch eich taith ar-lein cyn trefnu teithio.

Dydd Llun i ddydd Gwener

Rhwng 8:00 ac 11:00 yb. a rhwng 1:00 a 4:00 yp.

Hyd y daith: 2 awr

Lawrlwytho Taflen Daith

Beth Sydd i’w Weld?

Argraffu dros 25 miliwn o gyhoeddiadau am y Beibl bob blwyddyn. Dosbarthu cyhoeddiadau mewn mwy na 360 iaith i ganghennau ar draws y byd, a dosbarthu cyhoeddiadau i fwy na 15,000 o gynulleidfaoedd Tystion Jehofa yn yr Unol Daleithiau, Canada, a’r Caribî.

Lawrlwytho Taflen Daith