Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Gwybodaeth am Swyddfeydd a Theithiau Tywys

Dewch ar daith dywys o gwmpas ein swyddfeydd a’n hargraffdai. Dod o hyd i gyfeiriadau ac amserau.

Yr Unol Daleithiau

Bwcio Teithiau Tywys

A ddylech chi fwcio taith dywys o flaen llaw? Dylech. Er mwyn inni osgoi gorlwytho’r derbynfeydd ac i sicrhau fod pawb yn gallu mwynhau’r daith dywys, mae’n bwysig i bawb fwcio taith dywys o flaen llaw, boed y grŵp yn fach neu yn fawr.

Ydy’n bosib mynd ar daith dywys heb fwcio o flaen llaw? Os nad ydych chi wedi bwcio o flaen llaw, efallai na fydd lle ichi ar y daith. Dim ond rhif penodol sy’n gallu mynd ar daith dywys bob diwrnod.

Pa amser dylech chi gyrraedd? Rydyn ni’n awgrymu ichi gyrraedd ddim mwy nag awr o flaen llaw.

Sut rydych chi’n bwcio taith dywys? Os oes llai nag 20 yn eich grŵp, yna cliciwch ar “Bwcio Taith Dywys—Llai nag 20 o Bobl.” Gyda mwy na hynny, cliciwch “Bwcio Taith Dywys—20 neu Fwy o Bobl.”

Ydy’n bosib ichi newid neu ganslo amser taith dywys? Ydy. Cliciwch “Gweld neu Newid Taith Dywys.”

Beth gallaf ei wneud os nad oes taith dywys ar gael? Rhowch gynnig arni eto. Wrth i grwpiau eraill newid eu teithiau tywys neu eu canslo, mae dyddiau ac amserau newydd teithiau tywys ar gael.

Teithiau Tywys

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK, NY 10987

YR UNOL DALEITHIAU

+1 845-524-3000

Beth sydd i’w weld?

Arddangosfeydd Hunan-Dywys

  1. Y Beibl a’r Enw Dwyfol. Mae gan yr arddangosfa hon ddetholiad o Feiblau prin, a chewch weld sut mae enw Duw wedi ei gadw yn yr Ysgrythurau er gwaethaf ymdrechion i’w ddileu. Mae gan yr arddangosfa oriel, sydd yn cael ei newid yn rheolaidd, yn yr oriel hon, cewch weld Beiblau prin ac arteffactau sy’n berthnasol i’r Beibl.

  2. Pobl Sy’n Dwyn Enw Jehofa. Mae gan yr arddangosfa hon hanes gweledol o etifeddiaeth ysbrydol Tystion Jehofa. Mae hyn yn cynnwys arteffactau, graffigau, a hanesion person cyntaf sy’n dangos bod Jehofa wedi bod yn arwain, yn dysgu, ac yn trefnu ei bobl i wneud ei ewyllys fesul cam.

  3. Pencadlys—Ffydd ar Waith. Mae’r arddangosfa ryngweithiol hon yn esbonio gwaith pwyllgorau’r corff llywodraethol a sut maen nhw’n helpu Tystion Jehofa i ddilyn cyfarwyddiadau Ysgrythurol o ran cwrdd gyda’i gilydd, gwneud disgyblion, derbyn bwyd ysbrydol, a sut i ddangos cariad tuag at ei gilydd.

Taith Dywys

Yn y daith dywys hon cewch weld rhannau o’r Adeilad Swyddfeydd/Gwasanaethau a gerddi Warwick.

Lawrlwytho Taflen Daith

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON, NY 12563

YR UNOL DALEITHIAU

+1 845-306-1000

Beth sydd i’w weld?

Cynhyrchu lluniau ar gyfer ein cyhoeddiadau, yn ogystal â gwneud recordiadau sain a fideo. Mae’r daith yn disgrifio’r ysgolion Beiblaidd sy’n cael eu cynnal yno.

Lawrlwytho Taflen Daith

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL, NY 12589

YR UNOL DALEITHIAU

+1 845-744-6000

Beth sydd i’w weld?

Argraffu dros 25 miliwn o gyhoeddiadau am y Beibl bob blwyddyn. Dosbarthu cyhoeddiadau mewn mwy na 360 iaith i ganghennau ar draws y byd, a dosbarthu cyhoeddiadau i fwy na 15,000 o gynulleidfaoedd Tystion Jehofa yn yr Unol Daleithiau, Canada, a’r Caribî.

Lawrlwytho Taflen Daith