Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Gwybodaeth am Swyddfeydd a Theithiau Tywys

Dewch ar daith dywys o gwmpas ein swyddfeydd a’n hargraffdai. Dod o hyd i gyfeiriadau ac amserau.

Ffrainc

Bwcio Teithiau Tywys

Oes rhaid bwcio taith dywys cyn ichi gyrraedd? Oes. Er mwyn inni osgoi cael gormod o ymwelwyr yn dod ar yr un amser ac i bawb fwynhau’r daith, gofynnwn i ymwelwyr fwcio taith dywys ymlaen llaw boed i’r grŵp fod yn fawr neu yn fach. Gwnewch hyn o leiaf wythnos o flaen llaw. Os ydych am ymweld ar ŵyl banc, yna mae’n well bwcio yn gynharach.

Os nad ydych chi wedi bwcio ymlaen llaw, a fyddech chi’n gallu mynd ar daith dywys? Os nad ydych yn bwcio o flaen llaw, efallai na fyddwn ni’n medru sicrhau lle i chi gan fod nifer penodol yn unig sydd yn gallu mynd o gwmpas bob dydd.

Pa amser dylech chi gyrraedd ar gyfer y daith dywys? Er mwyn sicrhau fod digon o le i bawb, peidiwch â dod mwy nag awr o flaen amser eich taith dywys.

Sut rydych chi’n bwcio taith dywys? Cliciwch ar y botwm “Bwcio Taith Dywys.”

Ydych chi’n gallu newid neu ganslo taith dywys? Ydych, drwy glicio ar y botwm “Gweld neu Newid Eich Taith Dywys.”

Beth gallwch chi ei wneud os nad oes taith dywys ar gael ar ddyddiau sy’n gyfleus chi? Dewch yn ôl i’r we. Efallai bydd taith dywys ar gael wrth i eraill newid neu ganslo eu teithiau nhw.

Teithiau Tywys

2 rue Saint-Hildevert

27400 LOUVIERS

FFRAINC

+33 2-32-25-55-55

Beth sydd i’w weld?

Yn cyfieithu cyhoeddiadau am y Beibl mewn sawl iaith. Yn gofalu am weithgareddau Tystion Jehofa yn Ffrainc, Mawrisiws, Ynysoedd y Seisiêl, a thiriogaethau tramor Ffrainc (Giana Ffrengig, Gwadelŵp, Martinique, Mayotte, Reunion, San Barthélemy, San Martin, San Pierre a Miquelon).

Lawrlwytho Taflen Daith