Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Gwybodaeth am Swyddfeydd a Theithiau Tywys

Dewch ar daith dywys o gwmpas ein swyddfeydd a’n hargraffdai. Dod o hyd i gyfeiriadau ac amserau.

De Affrica

Bwcio Teithiau Tywys

A ddylech chi fwcio taith dywys o flaen llaw? Dylech. Er mwyn osgoi gorlwytho’r derbynfeydd ac i sicrhau fod pawb yn gallu mwynhau’r daith dywys, mae’n bwysig i bawb sydd eisiau ymweld â ni fwcio taith dywys o flaen llaw, boed y grŵp yn fach neu yn fawr. Dylech chi fwcio eich taith dywys o leiaf wythnos o flaen llaw. Yn ystod y gwyliau banc rydyn ni’n awgrymu bwcio ymhellach o flaen llaw.

Sut rydych chi’n bwcio taith dywys? Cewch fwcio eich taith dywys dros y ffôn neu drwy e-bost.

Ffôn: +27 11-761-1002

E-bost: InboxBTHLTours.ZA@jw.org

Ydy’n bosib mynd ar daith dywys heb fwcio o flaen llaw? Os nad ydych chi wedi bwcio o flaen llaw, efallai na fydd lle ichi ar y daith. Gan ystyried main y lle ymwelwyr, dim ond rhif penodol o bobl bydd yn cael mynd ar y daith dywys bob diwrnod.

Pa amser dylech chi gyrraedd? Rydyn ni’n awgrymu ichi gyrraedd ddim mwy nag awr o flaen llaw. Yna, bydd digon o le i bawb yn y maes parcio ac yn y derbynfeydd.

Teithiau Tywys

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

DE AFFRICA

Dydd Llun i Ddydd Gwener

Rhwng 8:00 ac 11:00 yb. a rhwng 1:00 a 4:00 yp.

Hyd y daith: tua 2 awr

Taith Dywys (45 munud)

Yn y daith dywys hon cewch weld fideo yn y Dderbynfa sydd yn mynd a chi drwy’r Cartref Bethel. Ar hyd y daith cewch weld nifer o fideos sydd yn mynd â chi y tu ôl i’r llenni er mwyn i chi weld beth sy’n digwydd yn y Bethel a sut mae Bethel yn cefnogi ein haddoliad.

Arddangosfeydd Hunan-Dywys

Mae’r daith yn cynnwys fideos mewn sawl iaith leol.

Prif Ganolfan Ymwelwyr: Yn y ganolfan hon mae arddangosfa sydd yn dangos hanes pobl Jehofa yn Ne Affrica o 1914 hyd at 2014. Cewch edrych arni unai cyn neu ar ôl eich taith dywys. Mae yna ran arbennig lle mae plant yn gallu gwylio fideo o’r gyfres Dod yn Ffrind i Jehofa.

Canolfan Ymwelwyr Argraffdy 2: Mae tri fideo yn dangos gwerth y gwaith cyfieithu ac argraffu cyhoeddiadau mewn ieithoedd lleol. O lwyfan uchel mae hi’n bosib gweld yn glir y ddau beiriant argraffu offset ar waith. Yr uchafbwynt yw arddangosfa o Feiblau sy’n amlygu hanes enw Duw yn y Beibl mewn ieithoedd lleol.

Canolfan Ymwelwyr Argraffdy 3: O lwyfan uchel cewch weld llawr cyfan y adran gludo, yn ogystal ag arddangosfa fyw sy’n nodi yr holl lefydd mae’r cyhoeddiadau yn mynd. Mae tri fideo hefyd yn dangos y gwaith mawr o adeiladu Neuaddau’r Deyrnas, y gwaith cludiant, a chynhyrchu cyhoeddiadau sain a fideo.

Man Ymwelwyr: Mwynhewch eich brechdanau a chinio yn y parc. Ar wyliau banc mae’n faes parcio ar gyfer bysus a cherbyd eraill. Ar ddiwrnodau eraill gellir gyrru car eich hun o un le i’r llall. Ond, ar wyliau banc, byddwn ni’n trefnu bysus i’ch cymryd o gwmpas o’r lle hwn.

Beth sydd i’w weld?

Argraffu a rhwymo llyfrau, cylchgronau, llyfrynnau, a thaflenni mewn mwy na 150 o ieithoedd, ac yn cludo’r rhain i gynulleidfaoedd mewn 20 gwlad. Cyfieithu’r Beibl a chyhoeddiadau Beiblaidd yn ogystal â fideos mewn mwy nag 20 iaith. Trwy’r Adran Dylunio ac Adeiladu Rhanbarthol, mae’r gangen yn cefnogi’r gwaith adeiladu Neuaddau’r Deyrnas mewn 42 o wledydd.

Lawrlwytho Taflen Daith