Y Ffeithiau—Rota

  • 2,500—Poblogaeth
  • 9—Tystion sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 1—Cynulleidfaoedd
  • 1:313—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth