Y Ffeithiau—Rodrigues

  • 38,000—Poblogaeth
  • 62—Tystion sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 1—Cynulleidfaoedd
  • 1:667—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth