Y Ffeithiau—Mayotte

  • 260,000—Poblogaeth
  • 177—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 3—Cynulleidfaoedd
  • 1:1,469—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth