Y Ffeithiau—Reunion

  • 889,000—Poblogaeth
  • 3,340—Tystion sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 41—Cynulleidfaoedd
  • 1:270—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth