Y Ffeithiau—Ynysoedd Caiman

  • 65,000—Poblogaeth
  • 274—Tystion sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 3—Cynulleidfaoedd
  • 1:247—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth