Y Ffeithiau—India

  • 1,366,418,000—Poblogaeth
  • 49,743—Tystion sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 692—Cynulleidfaoedd
  • 1:27,752—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth