Y Ffeithiau—Bermiwda

  • 63,000—Poblogaeth
  • 483—Tystion sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 5—Cynulleidfaoedd
  • 1:146—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth