Ym mis Mehefin 2013, aeth Tystion Jehofa i helpu pobl oedd wedi dioddef o achos y llifogydd yng Nghanada. Dysgwch am y gwaith a wnaethon nhw.